#💝ଲଭ୍ ଶାୟରୀ #😍ପ୍ରପୋଜ ଡାଇଲଗ #🖌ଲଭ ଆର୍ଟ
💝ଲଭ୍ ଶାୟରୀ - ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଭଲପାଏ । ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ ମୁଁ ନବାକୁ ଚାହେଁ ତାକୁ ସବୁ ଖୁସି ମୁଁ ଦବାକୁ ଚାହେଁ ଅଛି କାହିଁକି ନା ମିଛରେ ନୁହେଁ । । ସତରେ ମୁଁ ତାକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲପାଏ । - ShareChat
14k ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି
1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ
ଅନ୍ୟ ଏପ୍ ରେ ଶେୟର କରନ୍ତୁ
Facebook
WhatsApp
ଲିଙ୍କ କପି କରନ୍ତୁ
ଡିଲିଟ କରନ୍ତୁ
Embed
ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ..
Embed Post