ഭാഷ മാറ്റാം
Tap the Share button in Safari's menu bar
Tap the Add to Home Screen icon to install app
ShareChat
അസ്സലാമുഅലൈക്കും ഇത് നിങ്ങൾ വായിക്കാതെ പോവല്ലേ അത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കാനും ഇത് കൊണ്ടാവും നമ്മുടെ ആഹിറം വിജയിക്കുക ബിസ്മില്ലാഹി റഹ് മാനി റഹീം കുൽഹുവലള്ളാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സ്സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യക്കുല്ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് നബി (s)തങ്ങൾ പറഞ്ഞു റമളാനിൽ ഖുർആനിലെ ഒരു ആയത്ത് ഓതിയാൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം 100 കൊല്ലം നിസ്കരിച്ച കൂലിയാണ് ഒരു ആയത്ത് മാത്രം ഓതിയാൽ ഉള്ള പ്രതിഫലം ആണ് അപ്പോൾ റമളാനിൽ കൂടുതലും ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കു മാത്രം അല്ല ഈ അറിവ് ഷെയർ ചെയ്താൽ അത് കണ്ടിട്ട് ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലവും നമുക്ക് അതും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നമ്മൾ മരിച്ചാലും ഖബറിൽ വെള്ളം ഒഴുകും പോലെ കൂലി വന്നു കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇത്രയും പ്രതിഫലങൾ ഈ മധുരം ഉള്ള റമളാനിൽ അല്ലാഹു തന്നിട്ടും അത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ പരാജയം സബ്ബവിച്ചവരിൽ ആയിത്തീരും അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് വിജയിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ ദുആ വസിയ്യത്തോടെ nafeesath
#

☪️ ദുഅഃ

☪️ ദുഅഃ - بن ي ان الالزنجب إذا لزي آرش زا أخرجني الأرش أثقالها قال الإن مالا يومذ حيث أخبارات با بك أون لها بوتهذيصدر ألاش آشتانا بروا أنهم من يمل مننال ذرة خيرا يرهم من ينتل يقال وشاير | - ShareChat
617 കണ്ടവര്‍
8 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post