ShareChat
ପୁଲଵାମା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନରେ ବୋମା ପକେଇ ହତ୍ଯା କଲା 300 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ, #ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ଭାରତ : ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ 2.0