ShareChat
கோவில் கோபுரம், விமானத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு #📠 📃 செய்தி #✍️பரிகார குறிப்புக்கள் #🙏கோவில் #🌎பொது அறிவு-வினா விடை மேடை #🤔தெரிந்து கொள்வோம்