ShareChat
# 😜 இங்கே திராவிட மாயை யில் இருப்பவர் களுக்கு...👍 கசக்கதான் செய்யும் 👍 Free. ஆ 👿 ஓசீ குடி..ஓசீ பிரியாணி...ரூ 200 / உபீஸ் ஓட்டுக்கு காசு 👿 குடுத்து குடுத்து 🙏 தமிழனை 🐒 டுமிளன் 🐒 ஆக்கி Ring master. ஆ இருக்கா ங்க. Yes. or. no...? 😝😜 #📰தமிழ்நாடு அரசியல் #🤔தெரிந்து கொள்வோம் #🗞இன்றைய செய்திகள் #🚨கற்றது அரசியல் ✌️ #🙋‍♂ சிறந்த அரசியல் தலைவர்கள்