तुमची भाषा बदला
Tap the Share button in Safari's menu bar
Tap the Add to Home Screen icon to install app
ShareChat
#

🔠इंग्रजी बोला

https://b.sharechat.com/Dw5yUpdxu0?referrer=otherShare WH - QUESTIONS Words by Sai #🔠इंग्रजी बोला sir 1. What - काय 2. Why - का 3. Whom - कोणाला 4. Where - कोठे 5. When - केव्हा 6. How - कसा 7. How far - किती दूर 8. How long - किती लांब 9. What time - किती वाजता 10. How often - किती वेळा 11. Who - कोण 12. Whose - कोणाचा 13. Which - कोणता 14. How many - किती (Countable) 15. How much - किती (Uncountable) 16. By whom - कोणाकडून 17. For whom - कोणासाठी 18. To whom - कोणाला 19. How come - कसं काय 20. What else - आणखी काय 21. For what - कशासाठी 22. For what purpose - कशासाठी 23. About what - कशाबद्दल 24. Of what - कशाचा 25. With what - कशासोबत 26. In what - कशात 27. To what school - कोणत्या शाळेला 28. What like - कशा सारख 29. Since when - केव्हा पासून 30. Where else - आणखी कोठे 31. From where - कोठून 32. At which time - कोणत्या वेळेस 33. In which college - कोणत्या कॉलेजमध्ये 34. By which vehicle - कोणत्या वाहनाने 35. How else - आणखी कसे 36. Without whom - कोणाशिवाय 37. Beside whom - कोणाच्या बाजूला 38. Under whom - कोणाच्या खाली 39. From whom - कोणाकडून 40. About whom - कोणाबद्दल 41. On whom - कोणावर 42. In whom - कोणात 43. Against whom - कोणाविरुद्ध 44. Before whom - कोणासमोर 45. After whom - कोणाच्या नंतर 46. Between whom - कोणाच्या मध्ये 47. Among whom - कोणाच्या मध्ये 48. Who else - आणखी कोण #🔠इंग्रजी बोला
47.6k जणांनी पाहिले
1 दिवसांपूर्वी
#

🙏भक्ती स्टेट्स

हे वाचल्या नंतर जिवनाचा खरा अर्थ कळेल वाचा आणि आवडलं तर समोर पाठवा. 🍁 एका माणसाचं निधन होतं..🍁 हे त्याच्या लक्षात येतं जेव्हा साक्षात भगवंत हातात एक गाठोड़ घेऊन त्याच्या समोर प्रगटतात.🌝 🌝भगवंत आणि त्या माणसामधील संवाद..😕 🌞भगवंत - वत्स, चल आधीच उशिर झालाय ! 🌞 🚶माणूस - पण देवा मला तर तुम्ही फार लवकर आणलंत. मला आणखी खुप काही करण्याची इच्छा आहे.🚶 🌞भगवंत - माफ कर, अगोदर च फार उशीर झाला आहे. 🏃माणूस - पण भगवंता, ह्या गाठोडयात काय आहे ? 🌞भगवंत - जे आहे ते तुझंच आहे ! 🚶माणूस - माझं म्हणजे माझ्या वस्तू, कपडे पैसे? 🌞भगवंत - ते काही नाही कारण त्या सर्व भु तलाशी संबंधित आहेत.🌞 🏃माणूस - माझ्या आठवणी ? 🌝भगवंत - त्या काळाशी संबंधित आहेत. 🏃माणूस - माझं करतुत्व ..? 🌝भगवंत -नाही ते परिस्थितीशी संबंधित आहे. 🚶माणूस - माझे मित्र आणि परिवार..? 🌞भगवंत - नाही वत्सा ते तर तुझ्या प्रवासातील सोबती होते. 🚶माणूस - माझी पत्नी व मुलं..? 🌝भगवंत - ते तर तुझ्या ह्रुद्यात आहेत. माणूस - मग माझं शरीर आहे का त्या गाठोडया मधे??? 🌞भगवंत - नाही, नाही ते तर राख झालं.. 🏃माणूस - मग नक्की माझा आत्मा असेल...😳 🌞भगवंत - वत्सा तु परत चुकलास तुझा आत्मा तर माझ्याशी संबंधित आहे..🙏 😭माणसाच्या डोळ्यातून आता तर अश्रु ओघळतात.😭 त्याने भगवंताच्या हातातून ते 👛गाठोडं घेतलं आणि मोठ्या आशेने उघडून बघितलं तर काय ... 👺रिकाम होतं ते निराश होऊन डोळ्यातील अश्रु पुसत 👀 माणूस - म्हणजे माझं स्वता:चं असं काहीच नाही ? 👀 🌞भगवंत - अगदी बरोबर, तुझ्या मालकीच कधीच काही नव्हतंच. 🏂माणूस - मग त्या सगळ्याचा अर्थ काय ?? 🎎"जीवन हे क्षणभंगुर आहे.. फक्त जगा..प्रेम करा.. माणसं जोड़ा.." आपलं "वय" व "पैसा" यांच्यावर कधीच घमेंड करू नये, कारण ज्या गोष्टी "मोजल्या" जातात त्या नक्कीच संपत असतात ... 👽💀" मृत्यु नंतरचं हेच कडव सत्य" 💀 *1:-"पत्नी " दरवाजा पर्यंत🙋* *2:-"समाज" स्मशाना पर्यंत👪* *3:-"पुत्र" अग्निदाना पर्यंत👰* *फक्त आणी फक्त* *"कर्म"* *ईश्वरा पर्यंत👣👣🌝* #🙏भक्ती स्टेट्स
59.8k जणांनी पाहिले
2 दिवसांपूर्वी
इतर अॅप्स वर शेअर करा
Facebook
WhatsApp
लिंक कॉपी करा
काढून टाका
Embed
मला ही पोस्ट रिपोर्ट करावी वाटते कारण ही पोस्ट...
Embed Post