@1222380
@1222380

രാജുഭായ്

🔷 1M+viwes 🆕 songs🎶🎶

03:02
💞എന്റെ സുഹൃത് ആവശ്യപ്പെട്ട പാട്ട് 🎼 ✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ 🎦Film : God Father (1991) 💞Lyrics : Bichu Thirumala 🎶Music : S Balakrishnan 🎤Singers : Unni Menon, K S Chithra. ⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️ 🔊പൂക്കാലം വന്നു പൂക്കാലം തേനുണ്ടോ തുള്ളി തേനുണ്ടോ ? പൂത്തുമ്പീ ചെല്ല പൂത്തുമ്പീ... ചൂടുണ്ടോ നെഞ്ചില്‍ ചൂടുണ്ടോ...? ➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️ #പ്രിയ സുഹൃത്ത് #🎶 പാട്ടുകള്‍ #🎶 Radio songs #🎶 സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ
04:09
💞എന്റെ സുഹൃത് ആവശ്യപ്പെട്ട പാട്ട് 🎼 ✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ 🔊Song:Palnilavinum 🙏Artist:K.J Yesudas|Chorus 🎦Album:Kabooliwala ⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️ #പ്രിയ സുഹൃത്ത് #🎶 പാട്ടുകള്‍ #🎶 സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ #🎶 Radio songs
06:15
🎧GOOD EVENING🎧 ✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ 💞എന്റെ സുഹൃത് ആവശ്യപ്പെട്ട പാട്ട് 🎼 ➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️ 🔊Song : Devasangeetham Neeyalle... 🎦Movie : Guru [ 1997 ] 💞Lyrics : S.Ramesan Nair 🎼Music : Ilayaraja 🎤Singers : K.J.Yesudas & Radhika Thilak ⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️ #പ്രിയ സുഹൃത്ത് #🎶 Radio songs #🎶 പാട്ടുകള്‍ #🎶 സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ #☕ ഗുഡ് ഈവനിംഗ്
04:58
💞എന്റെ സുഹൃത് ആവശ്യപ്പെട്ട പാട്ട് 🎼 ✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ 🎦Movie: Kanchana / Muni 2 🎼Song: Karuppu Perazhaga 🎤Singers: Sriram, MLR Karthikeyan and Malathy 💞Lyrics: Vivega ⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️ #പ്രിയ സുഹൃത്ത് #🎶 സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ #🎶 Radio songs #🎶 പാട്ടുകള്‍
04:34
💞സുഹൃത് ആവശ്യപ്പെട്ട പാട്ട് 🎼 ✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ 🔊Song:Mizhiyil Mizhiyil ✌️Artist:Sreenivas Rahul Raj Sujatha 💞Album:Maayabazar Malayalam Movie Song ⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️ #പ്രിയ സുഹൃത്ത് #🎶 Radio songs #🎶 പാട്ടുകള്‍ #🎶 സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ
04:19
🎧GOOD NIGHT🎧 ✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ 💞എന്റെ സുഹൃത് ആവശ്യപ്പെട്ട പാട്ട് 🎼 ➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️➿️ 🔊Song:Aayiram Chirathukal ✌️Artist:Budi Sinta 💞Album:Viimane Tramm ⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️ #🌃 ഗുഡ് നൈറ്റ് #🎶 Radio songs #🎶 പാട്ടുകള്‍ #🎶 സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ
05:40
🎧GOOD EVENING🎧 ✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️ 🎦Movie : Sundarapurushan 🎤Singer : KJ Yesudas, KS Chithra, Afsal, Mohan Sithara, Radhika Thilak, Smitha, Swarnalatha 💞Lyrics : Kaithapram 🎶Music : Mohan Sithara ⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️⚕️ #☕ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് #🎶 സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ #🎶 Radio songs #🎶 പാട്ടുകള്‍