@260492893
@260492893

Baba ji

ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ

😍 ਇਸ਼ਕ ਮੋਹੱਲਾ - ਬਾਬਾ ਜੀ , ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤਰਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਏ + 91869090715 ਜਿਵੇ ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀਜ਼ਾਚ ਦੇਰੀ ਪੀ ਆਰ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤਾ ਕਇਆ ਕਰਨ ਮੁਕਤੀ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ , ਪੰਭਰਦੋਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁੜਵਾਲ 000 g1869090751 - ShareChat
#😍 ਇਸ਼ਕ ਮੋਹੱਲਾ
❤️ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ - ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਘੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ @ 128G9090715 ਜਿਵੇ : ਮਨ ਚਾ ਪਿਆਰ ਪਤੀ - ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਰੀ ਪੀ . ਆਰ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ , ਕਰਜ਼ਾ - ਮੁਕਤੀ ਘਰਕਲੇਸ਼ , ਪਿਛਰ ਦੋਸ਼ , ਨਨ ਛੁੜਵਾਣਾ . 00 | + 91 - 869090711 - ShareChat
#❤️ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ
❤️ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ - ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਘੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ @ 128G9090715 ਜਿਵੇ : ਮਨ ਚਾ ਪਿਆਰ ਪਤੀ - ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਰੀ ਪੀ . ਆਰ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ , ਕਰਜ਼ਾ - ਮੁਕਤੀ ਘਰਕਲੇਸ਼ , ਪਿਛਰ ਦੋਸ਼ , ਨਨ ਛੁੜਵਾਣਾ . 00 | + 91 - 869090711 - ShareChat
#❤️ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ
❤️ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ - ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਘੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ @ 128G9090715 ਜਿਵੇ : ਮਨ ਚਾ ਪਿਆਰ ਪਤੀ - ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਰੀ ਪੀ . ਆਰ ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ , ਕਰਜ਼ਾ - ਮੁਕਤੀ ਘਰਕਲੇਸ਼ , ਪਿਛਰ ਦੋਸ਼ , ਨਨ ਛੁੜਵਾਣਾ . 00 | + 91 - 869090711 - ShareChat
#❤️ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ - ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤਰਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ । ਜਾਂਦਾ ॥ + 91869090731 ਜਿਵੇ : ਮਨ ਪਿਆਰ , - ਪਤੀ - ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ , ਸੰਭਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ , ਵੀਜ਼ਾਚ ਦੇਰੀ • ਪੀ . ਆਰ ' ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ , ਮੁਕਤੀ , ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਤਰਦੋਸ਼ ਨੇਸ਼ੀਆ ਛੁਵਵਾਣਾD000 186090715 - ShareChat
#ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ - ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤਰਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ । ਜਾਂਦਾ ॥ + 91869090731 ਜਿਵੇ : ਮਨ ਪਿਆਰ , - ਪਤੀ - ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ , ਸੰਭਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ , ਵੀਜ਼ਾਚ ਦੇਰੀ • ਪੀ . ਆਰ ' ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ , ਮੁਕਤੀ , ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਤਰਦੋਸ਼ ਨੇਸ਼ੀਆ ਛੁਵਵਾਣਾD000 186090715 - ShareChat
#ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ
ਦੇਸੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ - ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤਰਾਂ ਮੇਰਾ । ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ | 918690907151 ਜਿਵੇਂ : ਅਨੇਚਾਰਾਪਿਆਰ , ਪਤੀ - ਪਤਨੀ ਚ ਅਣਬਣ , ਸੰਭਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ , ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਰੀ , | ਪੀ , ਅਰ ਚਦੇਰੀ ਕੀਤਾ । ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਮੁਕਤੀ , ਘਰ ਕਲੇਸ਼ , ਪਿਛਰ ਦੋਬ , ਨਸ਼ੇ ਛੂਝਵਾਣਾ 000 91986 @ @ @ O718 - ShareChat
#ਦੇਸੀ ਜੁਗਲਬੰਦੀ
ਬਾਕੀ ਐਪਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
Facebook
WhatsApp
ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਰੱਦ ਕਰੋ
Embed
ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ...
Embed Post
ਬਾਕੀ ਐਪਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
Facebook
WhatsApp
ਅਨਫੋਲੋ
ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਦਰਜ ਕਰਾਓ
ਬਲੋਕ ਕਰੋ
ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ