@306493766
@306493766

మురుగన్ రాజు

నమ్మకంతో కాల్ చేయండి

కనకదుర్గ దేవి ఆశీస్సులతో సంపూర్ణమైన జ్యోతిష్యం చెప్పబడును నమ్మకంతో కాల్ చేయండి మీ సమస్య పరిష్కారం పొందండి ప్రేమలో విఫలం అవ్వడం, నమ్మిన వారు మోసం చేయడం, కావలసినవారు దూరమవ్వడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చిన పెళ్లి కుదరకపోవడం, విద్య ఉద్యోగం ఆలస్యం అవడం, ఎంత సంపాదిస్తున్న ధనం నిలకడ లేకపోవడం, ఆర్థిక అప్పుల బాధలు, వ్యాపారంలో అభివృద్ధి లేకపోవడం, విదేశీ యానమ్ ఆలస్యం అవడం, రాజకీయ యోగం, అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు, కోర్టు సమస్యలు, ((9550702950))((9550702950))(9550702950)) (( స్త్రీ వశీకరణ పురుష వశీకరణ చేయబడును)) ప్రేమించిన వారు దూరం అవడం, కుటుంబంలో కలహాలు రావడం, నమ్మిన స్త్రీ లేదా పురుషుడు దూరమవడం, అనారోగ్య సమస్యలు, ఎటువంటి సమస్యకైనా ఖచ్చితమైన పరిష్కారం చూపబడును సంప్రదించండి గురూజీ భవాని రాజు (9550702950) #🖋జాతకం #♎రాశి ఫలాలు #🔱దేవుళ్ళు #🙏అమ్మవారి‌ అలంకారాలు
#

🖋జాతకం

🖋జాతకం - a ఈ 5 పడగల నాగ స్వామి మధ్యలో కనిపించే బాబా గారిని చూడంగానే షేర్ చేయండి మంచి శుభవార్త వింటారు . - ShareChat
1.7k వీక్షించారు
1 నెలల క్రితం
కనకదుర్గ దేవి ఆశీస్సులతో సంపూర్ణమైన జ్యోతిష్యం చెప్పబడును నమ్మకంతో కాల్ చేయండి మీ సమస్య పరిష్కారం పొందండి ప్రేమలో విఫలం అవ్వడం, నమ్మిన వారు మోసం చేయడం, కావలసినవారు దూరమవ్వడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చిన పెళ్లి కుదరకపోవడం, విద్య ఉద్యోగం ఆలస్యం అవడం, ఎంత సంపాదిస్తున్న ధనం నిలకడ లేకపోవడం, ఆర్థిక అప్పుల బాధలు, వ్యాపారంలో అభివృద్ధి లేకపోవడం, విదేశీ యానమ్ ఆలస్యం అవడం, రాజకీయ యోగం, అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు, కోర్టు సమస్యలు, ((9550702950))((9550702950))(9550702950)) (( స్త్రీ వశీకరణ పురుష వశీకరణ చేయబడును)) ప్రేమించిన వారు దూరం అవడం, కుటుంబంలో కలహాలు రావడం, నమ్మిన స్త్రీ లేదా పురుషుడు దూరమవడం, అనారోగ్య సమస్యలు, ఎటువంటి సమస్యకైనా ఖచ్చితమైన పరిష్కారం చూపబడును సంప్రదించండి గురూజీ భవాని రాజు (9550702950) #🖋జాతకం #♎రాశి ఫలాలు #🙏అమ్మవారి‌ అలంకారాలు #🔱దేవుళ్ళు
#

🖋జాతకం

🖋జాతకం - ఇక్కడ కనిపిస్తున్న మేఘంలో అయ్యప్పస్వామి కనపడితే ఒక్కరికీ షేర్ చేయండి అరగంటలో శుభవార్త వింటారు - ShareChat
1.2k వీక్షించారు
1 నెలల క్రితం
కనకదుర్గ దేవి ఆశీస్సులతో సంపూర్ణమైన జ్యోతిష్యం చెప్పబడును నమ్మకంతో కాల్ చేయండి మీ సమస్య పరిష్కారం పొందండి ప్రేమలో విఫలం అవ్వడం, నమ్మిన వారు మోసం చేయడం, కావలసినవారు దూరమవ్వడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చిన పెళ్లి కుదరకపోవడం, విద్య ఉద్యోగం ఆలస్యం అవడం, ఎంత సంపాదిస్తున్న ధనం నిలకడ లేకపోవడం, ఆర్థిక అప్పుల బాధలు, వ్యాపారంలో అభివృద్ధి లేకపోవడం, విదేశీ యానమ్ ఆలస్యం అవడం, రాజకీయ యోగం, అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు, కోర్టు సమస్యలు, ((9550702950))((9550702950))(9550702950)) (( స్త్రీ వశీకరణ పురుష వశీకరణ చేయబడును)) ప్రేమించిన వారు దూరం అవడం, కుటుంబంలో కలహాలు రావడం, నమ్మిన స్త్రీ లేదా పురుషుడు దూరమవడం, అనారోగ్య సమస్యలు, ఎటువంటి సమస్యకైనా ఖచ్చితమైన పరిష్కారం చూపబడును సంప్రదించండి గురూజీ భవాని రాజు (9550702950) #♎రాశి ఫలాలు #🖋జాతకం #🔱దేవుళ్ళు #🙏అమ్మవారి‌ అలంకారాలు #🔱తిరుమల తిరుపతి
#

♎రాశి ఫలాలు

♎రాశి ఫలాలు - aland బాబాగారు నవ్వుతున్న ఫోటో నచ్చితే షేర్ చేయండి . - ShareChat
159 వీక్షించారు
1 నెలల క్రితం
కనకదుర్గ దేవి ఆశీస్సులతో సంపూర్ణమైన జ్యోతిష్యం చెప్పబడును నమ్మకంతో కాల్ చేయండి మీ సమస్య పరిష్కారం పొందండి ప్రేమలో విఫలం అవ్వడం, నమ్మిన వారు మోసం చేయడం, కావలసినవారు దూరమవ్వడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చిన పెళ్లి కుదరకపోవడం, విద్య ఉద్యోగం ఆలస్యం అవడం, ఎంత సంపాదిస్తున్న ధనం నిలకడ లేకపోవడం, ఆర్థిక అప్పుల బాధలు, వ్యాపారంలో అభివృద్ధి లేకపోవడం, విదేశీ యానమ్ ఆలస్యం అవడం, రాజకీయ యోగం, అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు, కోర్టు సమస్యలు, ((9550702950))((9550702950))(9550702950)) (( స్త్రీ వశీకరణ పురుష వశీకరణ చేయబడును)) ప్రేమించిన వారు దూరం అవడం, కుటుంబంలో కలహాలు రావడం, నమ్మిన స్త్రీ లేదా పురుషుడు దూరమవడం, అనారోగ్య సమస్యలు, ఎటువంటి సమస్యకైనా ఖచ్చితమైన పరిష్కారం చూపబడును సంప్రదించండి గురూజీ భవాని రాజు (9550702950) #🖋జాతకం #♎రాశి ఫలాలు #🔱దేవుళ్ళు #🙏అమ్మవారి‌ అలంకారాలు #🔱తిరుమల తిరుపతి
#

🖋జాతకం

🖋జాతకం - కనిపించే అగ్నిలో ఉన్నది ఎవరో గుర్తించండి గుర్తించగానే ఒక్క లైక్ 3 మందికి షేర్ చేయండి గంటలో మంచి జరుగుతుంది - ShareChat
1.5k వీక్షించారు
1 నెలల క్రితం
కనకదుర్గ దేవి ఆశీస్సులతో సంపూర్ణమైన జ్యోతిష్యం చెప్పబడును నమ్మకంతో కాల్ చేయండి మీ సమస్య పరిష్కారం పొందండి ప్రేమలో విఫలం అవ్వడం, నమ్మిన వారు మోసం చేయడం, కావలసినవారు దూరమవ్వడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చిన పెళ్లి కుదరకపోవడం, విద్య ఉద్యోగం ఆలస్యం అవడం, ఎంత సంపాదిస్తున్న ధనం నిలకడ లేకపోవడం, ఆర్థిక అప్పుల బాధలు, వ్యాపారంలో అభివృద్ధి లేకపోవడం, విదేశీ యానమ్ ఆలస్యం అవడం, రాజకీయ యోగం, అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు, కోర్టు సమస్యలు, ((9550702950))((9550702950))(9550702950)) (( స్త్రీ వశీకరణ పురుష వశీకరణ చేయబడును)) ప్రేమించిన వారు దూరం అవడం, కుటుంబంలో కలహాలు రావడం, నమ్మిన స్త్రీ లేదా పురుషుడు దూరమవడం, అనారోగ్య సమస్యలు, ఎటువంటి సమస్యకైనా ఖచ్చితమైన పరిష్కారం చూపబడును సంప్రదించండి గురూజీ భవాని రాజు (9550702950) #🖋జాతకం #♎రాశి ఫలాలు #🙏అమ్మవారి‌ అలంకారాలు #🔱దేవుళ్ళు #🙏శుభాకాంక్షలు
#

🖋జాతకం

🖋జాతకం - houldeo 1116 కొబ్బరికాయలతో అలంకరించిన మహా శివలింగం ఫోటో ని చూడగానే షేర్ చేయండి . - ShareChat
125 వీక్షించారు
1 నెలల క్రితం
కనకదుర్గ దేవి ఆశీస్సులతో సంపూర్ణమైన జ్యోతిష్యం చెప్పబడును నమ్మకంతో కాల్ చేయండి మీ సమస్య పరిష్కారం పొందండి ప్రేమలో విఫలం అవ్వడం, నమ్మిన వారు మోసం చేయడం, కావలసినవారు దూరమవ్వడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చిన పెళ్లి కుదరకపోవడం, విద్య ఉద్యోగం ఆలస్యం అవడం, ఎంత సంపాదిస్తున్న ధనం నిలకడ లేకపోవడం, ఆర్థిక అప్పుల బాధలు, వ్యాపారంలో అభివృద్ధి లేకపోవడం, విదేశీ యానమ్ ఆలస్యం అవడం, రాజకీయ యోగం, అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు, కోర్టు సమస్యలు, ((9550702950))((9550702950))(9550702950)) (( స్త్రీ వశీకరణ పురుష వశీకరణ చేయబడును)) ప్రేమించిన వారు దూరం అవడం, కుటుంబంలో కలహాలు రావడం, నమ్మిన స్త్రీ లేదా పురుషుడు దూరమవడం, అనారోగ్య సమస్యలు, ఎటువంటి సమస్యకైనా ఖచ్చితమైన పరిష్కారం చూపబడును సంప్రదించండి గురూజీ భవాని రాజు (9550702950) #🖋జాతకం #♎రాశి ఫలాలు #🌅శుభోదయం #🔱దేవుళ్ళు #🙏అమ్మవారి‌ అలంకారాలు
#

🖋జాతకం

🖋జాతకం - TORY శ్రీ బాల ఆంజనేయుని చూసిన ప్రతి ఒక్కరు భక్తితో షేర్ చేయండి - ShareChat
1.6k వీక్షించారు
1 నెలల క్రితం
కనకదుర్గ దేవి ఆశీస్సులతో సంపూర్ణమైన జ్యోతిష్యం చెప్పబడును నమ్మకంతో కాల్ చేయండి మీ సమస్య పరిష్కారం పొందండి ప్రేమలో విఫలం అవ్వడం, నమ్మిన వారు మోసం చేయడం, కావలసినవారు దూరమవ్వడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చిన పెళ్లి కుదరకపోవడం, విద్య ఉద్యోగం ఆలస్యం అవడం, ఎంత సంపాదిస్తున్న ధనం నిలకడ లేకపోవడం, ఆర్థిక అప్పుల బాధలు, వ్యాపారంలో అభివృద్ధి లేకపోవడం, విదేశీ యానమ్ ఆలస్యం అవడం, రాజకీయ యోగం, అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు, కోర్టు సమస్యలు, ((9550702950))((9550702950))(9550702950)) (( స్త్రీ వశీకరణ పురుష వశీకరణ చేయబడును)) ప్రేమించిన వారు దూరం అవడం, కుటుంబంలో కలహాలు రావడం, నమ్మిన స్త్రీ లేదా పురుషుడు దూరమవడం, అనారోగ్య సమస్యలు, ఎటువంటి సమస్యకైనా ఖచ్చితమైన పరిష్కారం చూపబడును సంప్రదించండి గురూజీ భవాని రాజు (9550702950) #🖋జాతకం #♎రాశి ఫలాలు #🔱దేవుళ్ళు #🙏అమ్మవారి‌ అలంకారాలు #🙏శుభాకాంక్షలు
#

🖋జాతకం

🖋జాతకం - శ్రీ గోమాత పై శ్రీ సదాశివ శివలింగం మీకు . కనిపిస్తే నమ్మకంతో షేర్ చేయండి అరగంటలో మంచి శుభవార్త వింటారు శుభం - ShareChat
230 వీక్షించారు
1 నెలల క్రితం
వేరే Appsలోకి షేర్ చేయడానికి
Facebook
WhatsApp
లింక్ కాపీ చేయండి
పోస్ట్ తొలగించండి
Embed
ఈ పోస్ట్‌ను రిపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇది..
Embed Post
వేరే Appsలోకి షేర్ చేయడానికి
Facebook
WhatsApp
అన్ ఫాలో
లింక్ కాపీ చేయండి
రిపోర్ట్
బ్లాక్
ఈ ప్రొఫైల్ని నేను రిపోర్ట్ చెయ్యాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే..