@35449092
@35449092

ਓਹੀ ਲਾਸ਼ਟ ਬੈਂਚ ਵਾਲਾ😜😅

ਹੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ ਅਾ... ਪਰ ਖੁਸ਼ ਹੋੲੇ ਨੂੰ ਜਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਅਾ