@36597553
@36597553

ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂಬಾರಿ

ನಾನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ Directಆಗಿ ಹೇಳು. 'ಸುಮ್ಮೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡದೇ ನಾನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ Indirectಆಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ....

Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Unfollow
Copy Link
Report
Block
I want to report because