@402428365
@402428365

శివ కేశవ రాజు

జ్యోతిష్యం

శ్రీ దుర్గా భవాని అమ్మ వారి ఆశీస్సులతో జ్యోతిష్యం చెప్పబడును సెల్ 8790201443 చదువు ఉద్యోగం వ్యాపారం వ్యవసాయం పెళ్లి సంతానం ఆరోగ్య సమస్య ప్రేమించిన వారు దూరం అవడం భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు రియల్ ఎస్టేట్ కోర్టు సమస్య ధన నష్టం ప్రమాదాలు జరగడం కావలసినవారు దూరమవడం ఎన్ని సంబంధాలు చూసినా పెళ్లి జరగకపోవడం మానసిక బాధలు చెడు ప్రయోగాలు వశీకరణ పూజలు చేయబడును పరిష్కారం చేయబడును నమ్మకంతో ఫోన్ చేయండి జై దుర్గ భవాని 8790201443 #🖋జాతకం
శ్రీ దుర్గా భవాని అమ్మ వారి ఆశీస్సులతో జ్యోతిష్యం చెప్పబడును సెల్ 8790201443 చదువు ఉద్యోగం వ్యాపారం వ్యవసాయం పెళ్లి సంతానం ఆరోగ్య సమస్య ప్రేమించిన వారు దూరం అవడం భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు రియల్ ఎస్టేట్ కోర్టు సమస్య ధన నష్టం ప్రమాదాలు జరగడం కావలసినవారు దూరమవడం ఎన్ని సంబంధాలు చూసినా పెళ్లి జరగకపోవడం మానసిక బాధలు చెడు ప్రయోగాలు వశీకరణ పూజలు చేయబడును పరిష్కారం చేయబడును నమ్మకంతో ఫోన్ చేయండి జై దుర్గ భవాని 8790201443 #🖋జాతకం