@407782015
@407782015

నాగదేవరాజు గురుజి గారు

ఐ లవ్ షేర్ చాట్

#😷"NEW":కరోనా ALERT 🕉️✝️☪️ ||ఓం నమఃశివాయ|| ((మీ ముఖ గమలికల బట్టి,హస్త రేకల బట్టి ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును)) 🌹🌹🌹🌹[[7675813093]]🌹🌹🌹🌹 {{గురువు గారు లక్ష్మీ నరసింహ రాజు గారు ఉచితంగా జ్యోతిష్యం చెప్తారు}} ((సమస్యలు లేని వారెవ్వరు ఉండరు)) ఆడవారికి:-1.వి
#🔒లాక్ డౌన్ 5.0🔒 🕉️✝️☪️ ||ఓం నమఃశివాయ|| ((మీ ముఖ గమలికల బట్టి,హస్త రేకల బట్టి ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును)) 🌹🌹🌹🌹[[7675813093]]🌹🌹🌹🌹 {{గురువు గారు లక్ష్మీ నరసింహ రాజు గారు ఉచితంగా జ్యోతిష్యం చెప్తారు}} ((సమస్యలు లేని వారెవ్వరు ఉండరు)) ఆడవారికి:-1.వి
#రియల్ హీరో సోనూ సూద్👏 🕉️✝️☪️ ||ఓం నమఃశివాయ|| ((మీ ముఖ గమలికల బట్టి,హస్త రేకల బట్టి ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును)) 🌹🌹🌹🌹[[7675813093]]🌹🌹🌹🌹 {{గురువు గారు లక్ష్మీ నరసింహ రాజు గారు ఉచితంగా జ్యోతిష్యం చెప్తారు}} ((సమస్యలు లేని వారెవ్వరు ఉండరు)) ఆడవారికి:-1.వి
#😴శుభరాత్రి 🕉️✝️☪️ ||ఓం నమఃశివాయ|| ((మీ ముఖ గమలికల బట్టి,హస్త రేకల బట్టి ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును)) 🌹🌹🌹🌹[[7675813093]]🌹🌹🌹🌹 {{గురువు గారు లక్ష్మీ నరసింహ రాజు గారు ఉచితంగా జ్యోతిష్యం చెప్తారు}} ((సమస్యలు లేని వారెవ్వరు ఉండరు)) ఆడవారికి:-1.వి
#సూపర్ స్టార్ ఫ్యాన్స్ 🕉️✝️☪️ ||ఓం నమఃశివాయ|| ((మీ ముఖ గమలికల బట్టి,హస్త రేకల బట్టి ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును)) 🌹🌹🌹🌹[[7675813093]]🌹🌹🌹🌹 {{గురువు గారు లక్ష్మీ నరసింహ రాజు గారు ఉచితంగా జ్యోతిష్యం చెప్తారు}} ((సమస్యలు లేని వారెవ్వరు ఉండరు)) ఆడవారికి:-1.వి
🕉️✝️☪️ ||ఓం నమఃశివాయ|| ((మీ ముఖ గమలికల బట్టి,హస్త రేకల బట్టి ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును)) 🌹🌹🌹🌹[[7675813093]]🌹🌹🌹🌹 {{గురువు గారు లక్ష్మీ నరసింహ రాజు గారు ఉచితంగా జ్యోతిష్యం చెప్తారు}} ((సమస్యలు లేని వారెవ్వరు ఉండరు)) ఆడవారికి:-1.వి #🤪ఇదేం ఫ్యాషన్ అండి బాబు!! #ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ #ఆడవారి పెళ్లి బట్టలు #💄మేకప్ #🙇🏾‍♀️కుట్లు & అల్లికలు
🕉️✝️☪️ ||ఓం నమఃశివాయ|| ((మీ ముఖ గమలికల బట్టి,హస్త రేకల బట్టి ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును)) 🌹🌹🌹🌹[[9618649085]]🌹🌹🌹🌹 {{గురువు గారు లక్ష్మీ నరసింహ రాజు గారు ఉచితంగా జ్యోతిష్యం చెప్తారు}} ((సమస్యలు లేని వారెవ్వరు ఉండరు)) ఆడవారికి:-1.వివాహ విషయం(కుజ దోషం) 2.సంతానలేకపోవటం. (సంతానం మరణించటం) 3.భర్తతో సఖ్యత లేకపోవటం 4.సంసార పరమైన సంతోషం లేకపోవటం.🌹🌹9618649085🌹🌹 5. స్త్రీ జాతకంలో శని, నాగ దోషాలు మగవారికి:-1.ఉద్యోగం,వ్యాపారంలో సమస్యలు 2. వివాహం,సంతానం 3.విదేశీయానం, ఆయుర్దాయం 4.శత్రు ప్రయోగాలు 5. స్త్రీ వశీకరణం 6.ఆస్తి తగాదాలు 7. కోర్టు, రాజకీయ, ఆస్తి సమస్యలు (( ప్రత్యేకముగా స్త్రీ పురుష వశీకరణ సమస్యలు )) ((దుబాయ్, కువైట్, మరియు ఇతర దేశాల వెళ్లి ఇటువంటి సమస్యలతో సతమతమవుతున్నార అయితే ఇక చింతించకండి 100% శాశ్వత పరిష్కారం ఖచ్చితంగా చేయబడును)) మొదలైన సమస్యలు ఉన్నవారు తక్షణ పరిష్కారం కోసం కాల్ చేయండి 👇👇 👉 [[9618649085]]💪🇮🇳✊ దయచేసి సరదా కోసం, టైంపాస్ కోసం ఫోన్ చేయకండి ఇదంతా మీ మంచి కోసమే 🙏 ||సర్వేజనా సుఖినోభవంతు| #ఆడవారి పెళ్లి బట్టలు #👌గాజుల & పట్టిలు #🤪ఇదేం ఫ్యాషన్ అండి బాబు!! #ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ #🙇🏾‍♀️కుట్లు & అల్లికలు