@409766819
@409766819

🙏రామ నాథ్ 🙏

ఐ లవ్ షేర్ చాట్

00:16 / 775.6 KB
#👀🌇చూడవలసిన ప్రదేశాలు తిరుమల వెంకన్న స్వామి ఆశీస్సులతో ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును{ కోయ రాజు( రామ రాజు)9618575963} , విద్య- ఉద్యోగం సమస్యలు, ఆరోగ్యం సమస్యలు, వ్యాపారం లో నష్టాలు, ప్రేమించిన వారు దూరం అవ్వడం,భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చిన పెళ్లి కుదరకపోవడంతో,అస్తి తగాదాలు,కోర్టు సమస్యలు, ఎంత సంపాదించినా డబ్బు నిలవక పోవడం,పెద్దల మాటలు పిల్లలు వినక పోవడం,మనః శాంతి,లక్ష్మి శాంతి ఆరోగ్య శాంతి, ఏటువంటి సమస్యలకైనా, కచ్చితంగా పరిష్కారం చేయబడును రామ రాజు(9618575963) మరియు ధన వశీకరణ , జన వశీకరణ, నర దృష్టి,నాగదోషం చెడు ప్రయోగాల నివారణ చేయబడును ఏటువంటి సమస్యలకైనా కచ్చితంగా 11 రోజుల్లో పరిష్కారం చేయబడును #🏞 ప్రకృతి అందాలు #🏞️వాల్ పేపర్స్ #✌️నేటి నా స్టేటస్ #🌺తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం 💐
00:28 / 3.6 MB
వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహంతో {ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును} గురువు గారు {8919868386} ✓[మనం అభిమానించే వాళ్ళు మనకు దగ్గర ఇయ్యేల, మాట వినేలా. వశీకరణ పూజలు చేయబడును]✓%100 1.{భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు} 2.{అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు} 3.{ప్రేమించిన వారు మన మాట వినకపోవడం} 4.{ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి కుదురుకోవడం} 5.{కుజదోషం వంటి సమస్యలకు} 6.{నమ్మిన వారు మన మాట వినకపోవడం} 7.{ఆస్తి తగాదాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, ధన సమస్యలు} 8.{కోర్టు సమస్యలు ఆస్తి వ్యవహారాలు రాజకీయం సమస్యలు} గురువుగారు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా జరిగింది మీకు ఎటువంటి సమస్యకైనా పూర్తి పరిష్కారం కొద్దిరోజుల్లోనే చెప్పబడును. నమ్మకంతో కాల్ చేయండి. {జీవితమంటే జోక్ కాదు.}√సర్వేజనా సుఖినో భవంతు #🔱🎶భక్తి పాటలు #🌺తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం 💐 #✌️నేటి నా స్టేటస్ #🗓చరిత్రలో నేడు
00:34 / 5.1 MB
వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహంతో {ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును} గురువు గారు {8919868386} ✓[మనం అభిమానించే వాళ్ళు మనకు దగ్గర ఇయ్యేల, మాట వినేలా. వశీకరణ పూజలు చేయబడును]✓%100 1.{భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు} 2.{అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు} 3.{ప్రేమించిన వారు మన మాట వినకపోవడం} 4.{ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి కుదురుకోవడం} 5.{కుజదోషం వంటి సమస్యలకు} 6.{నమ్మిన వారు మన మాట వినకపోవడం} 7.{ఆస్తి తగాదాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, ధన సమస్యలు} 8.{కోర్టు సమస్యలు ఆస్తి వ్యవహారాలు రాజకీయం సమస్యలు} గురువుగారు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా జరిగింది మీకు ఎటువంటి సమస్యకైనా పూర్తి పరిష్కారం కొద్దిరోజుల్లోనే చెప్పబడును. నమ్మకంతో కాల్ చేయండి. {జీవితమంటే జోక్ కాదు.}√సర్వేజనా సుఖినో భవంతు #🔱🎶భక్తి పాటలు
00:34 / 5.1 MB
వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహంతో {ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును} గురువు గారు {8919868386} ✓[మనం అభిమానించే వాళ్ళు మనకు దగ్గర ఇయ్యేల, మాట వినేలా. వశీకరణ పూజలు చేయబడును]✓%100 1.{భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు} 2.{అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు} 3.{ప్రేమించిన వారు మన మాట వినకపోవడం} 4.{ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి కుదురుకోవడం} 5.{కుజదోషం వంటి సమస్యలకు} 6.{నమ్మిన వారు మన మాట వినకపోవడం} 7.{ఆస్తి తగాదాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, ధన సమస్యలు} 8.{కోర్టు సమస్యలు ఆస్తి వ్యవహారాలు రాజకీయం సమస్యలు} గురువుగారు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా జరిగింది మీకు ఎటువంటి సమస్యకైనా పూర్తి పరిష్కారం కొద్దిరోజుల్లోనే చెప్పబడును. నమ్మకంతో కాల్ చేయండి. {జీవితమంటే జోక్ కాదు.}√సర్వేజనా సుఖినో భవంతు #🌅శుభోదయం #గుడ్ మార్నింగ్ GIFs #🚫బ్యాన్ చైనా యాప్స్ #👉జూన్ 19న రాజ్యసభ ఎన్నికలు 👈 #😷"NEW":కరోనా ALERT
00:34 / 5.1 MB
వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహంతో {ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును} గురువు గారు {8919868386} ✓[మనం అభిమానించే వాళ్ళు మనకు దగ్గర ఇయ్యేల, మాట వినేలా. వశీకరణ పూజలు చేయబడును]✓%100 1.{భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు} 2.{అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు} 3.{ప్రేమించిన వారు మన మాట వినకపోవడం} 4.{ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి కుదురుకోవడం} 5.{కుజదోషం వంటి సమస్యలకు} 6.{నమ్మిన వారు మన మాట వినకపోవడం} 7.{ఆస్తి తగాదాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, ధన సమస్యలు} 8.{కోర్టు సమస్యలు ఆస్తి వ్యవహారాలు రాజకీయం సమస్యలు} గురువుగారు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా జరిగింది మీకు ఎటువంటి సమస్యకైనా పూర్తి పరిష్కారం కొద్దిరోజుల్లోనే చెప్పబడును. నమ్మకంతో కాల్ చేయండి. {జీవితమంటే జోక్ కాదు.}√సర్వేజనా సుఖినో భవంతు #🌷మంగళవారం స్పెషల్ విషెస్ #🌅శుభోదయం #🔱🎶భక్తి పాటలు #🔱దేవుళ్ళు #📜పంచాంగం
00:14 / 932 KB
వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహంతో {ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును} గురువు గారు {9618575963} ✓[మనం అభిమానించే వాళ్ళు మనకు దగ్గర ఇయ్యేల, మాట వినేలా. వశీకరణ పూజలు చేయబడును]✓%100 1.{భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు} 2.{అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు} 3.{ప్రేమించిన వారు మన మాట వినకపోవడం} 4.{ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి కుదురుకోవడం} 5.{కుజదోషం వంటి సమస్యలకు} 6.{నమ్మిన వారు మన మాట వినకపోవడం} 7.{ఆస్తి తగాదాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, ధన సమస్యలు} 8.{కోర్టు సమస్యలు ఆస్తి వ్యవహారాలు రాజకీయం సమస్యలు} గురువుగారు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా జరిగింది మీకు ఎటువంటి సమస్యకైనా పూర్తి పరిష్కారం కొద్దిరోజుల్లోనే చెప్పబడును. నమ్మకంతో కాల్ చేయండి. {జీవితమంటే జోక్ కాదు.}√సర్వేజనా సుఖినో భవంతు #🌅శుభోదయం #🔱🎶భక్తి పాటలు #🌷మంగళవారం స్పెషల్ విషెస్ #గుడ్ మార్నింగ్ GIFs #🙏అమ్మవారి‌ అలంకారాలు
00:41 / 5.6 MB
వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహంతో {ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును} గురువు గారు {9618575963} ✓[మనం అభిమానించే వాళ్ళు మనకు దగ్గర ఇయ్యేల, మాట వినేలా. వశీకరణ పూజలు చేయబడును]✓%100 1.{భార్య భర్తల మధ్య గొడవలు} 2.{అన్నదమ్ముల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు} 3.{ప్రేమించిన వారు మన మాట వినకపోవడం} 4.{ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి కుదురుకోవడం} 5.{కుజదోషం వంటి సమస్యలకు} 6.{నమ్మిన వారు మన మాట వినకపోవడం} 7.{ఆస్తి తగాదాలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, ధన సమస్యలు} 8.{కోర్టు సమస్యలు ఆస్తి వ్యవహారాలు రాజకీయం సమస్యలు} గురువుగారు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా జరిగింది మీకు ఎటువంటి సమస్యకైనా పూర్తి పరిష్కారం కొద్దిరోజుల్లోనే చెప్పబడును. నమ్మకంతో కాల్ చేయండి. {జీవితమంటే జోక్ కాదు.}√సర్వేజనా సుఖినో భవంతు #🔱🎶భక్తి పాటలు #🌅శుభోదయం #🔱దేవుళ్ళు