@409766819
@409766819

🙏రామ నాథ్ 🙏

ఐ లవ్ షేర్ చాట్

00:20 / 701.7 KB
🕉️✝️☪️ ||షిర్డీ సాయిబాబా వారి దివ్య ఆశీస్సులతో|| ((మీ ముఖ గమలికల బట్టి,హస్త రేకల బట్టి ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును)) [[9618575963]] {{గురువు గారు రామ్ నాథ్. గారు ఉచితంగా జ్యోతిష్యం చెప్తారు}} {{అతి కొద్ది రోజుల్లోనే స్తీ ,పురుష , వశీకరణ చేయబడును}} ((సమస్యలు లేని వారెవ్వరు ఉండరు)) ఆడవారికి:-1.వివాహ విషయం(కుజ దోషం) 2.సంతానలేకపోవటం. (సంతానం మరణించటం) 3.భర్తతో సఖ్యత లేకపోవటం 4.సంసార పరమైన సంతోషం లేకపోవటం 5. స్త్రీ జాతకంలో శని, నాగ దోషాలు మగవారికి:-1.ఉద్యోగం,వ్యాపారంలో సమస్యలు 2. వివాహం,సంతానం 3.విదేశీయానం, ఆయుర్దాయం 4.శత్రు ప్రయోగాలు 5. స్త్రీ వశీకరణం 6.ఆస్తి తగాదాలు 7. కోర్టు, రాజకీయ, ఆస్తి సమస్యలు (( ప్రత్యేకముగా స్త్రీ పురుష వశీకరణ సమస్యలు )) ((దుబాయ్, కువైట్, మరియు ఇతర దేశాల వెళ్లి ఇటువంటి సమస్యలతో సతమతమవుతున్నార అయితే ఇక చింతించకండి 100% శాశ్వత పరిష్కారం ఖచ్చితంగా చేయబడును)) మొదలైన సమస్యలు ఉన్నవారు తక్షణ పరిష్కారం కోసం కాల్ చేయండి 👇👇 👉 [[9618575963]]💪🇮🇳✊ దయచేసి సరదా కోసం, టైంపాస్ కోసం ఫోన్ చేయకండి ఇదంతా మీ మంచి కోసమే 🙏 ||సర్వేజనా సుఖినోభవంతు|| #🔱🎶భక్తి పాటలు #షిరిడి సాయి బాబా #🙏దేవుళ్ళ స్టేటస్ #🌷గురువారం స్పెషల్ విషెస్ #🔱దేవుళ్ళు
00:19 / 1 MB
🕉️✝️☪️ ||షిర్డీ సాయిబాబా వారి దివ్య ఆశీస్సులతో|| ((మీ ముఖ గమలికల బట్టి,హస్త రేకల బట్టి ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును)) [[9618575963]] {{గురువు గారు రామ్ నాథ్. గారు ఉచితంగా జ్యోతిష్యం చెప్తారు}} {{అతి కొద్ది రోజుల్లోనే స్తీ ,పురుష , వశీకరణ చేయబడును}} ((సమస్యలు లేని వారెవ్వరు ఉండరు)) ఆడవారికి:-1.వివాహ విషయం(కుజ దోషం) 2.సంతానలేకపోవటం. (సంతానం మరణించటం) 3.భర్తతో సఖ్యత లేకపోవటం 4.సంసార పరమైన సంతోషం లేకపోవటం 5. స్త్రీ జాతకంలో శని, నాగ దోషాలు మగవారికి:-1.ఉద్యోగం,వ్యాపారంలో సమస్యలు 2. వివాహం,సంతానం 3.విదేశీయానం, ఆయుర్దాయం 4.శత్రు ప్రయోగాలు 5. స్త్రీ వశీకరణం 6.ఆస్తి తగాదాలు 7. కోర్టు, రాజకీయ, ఆస్తి సమస్యలు (( ప్రత్యేకముగా స్త్రీ పురుష వశీకరణ సమస్యలు )) ((దుబాయ్, కువైట్, మరియు ఇతర దేశాల వెళ్లి ఇటువంటి సమస్యలతో సతమతమవుతున్నార అయితే ఇక చింతించకండి 100% శాశ్వత పరిష్కారం ఖచ్చితంగా చేయబడును)) మొదలైన సమస్యలు ఉన్నవారు తక్షణ పరిష్కారం కోసం కాల్ చేయండి 👇👇 👉 [[9618575963]]💪🇮🇳✊ దయచేసి సరదా కోసం, టైంపాస్ కోసం ఫోన్ చేయకండి ఇదంతా మీ మంచి కోసమే 🙏 ||సర్వేజనా సుఖినోభవంతు|| #🌷గురువారం స్పెషల్ విషెస్ #🔱🎶భక్తి పాటలు #షిరిడి సాయి బాబా #🙏దేవుళ్ళ స్టేటస్
00:35 / 5.2 MB
🕉️✝️☪️ ||షిర్డీ సాయిబాబా వారి దివ్య ఆశీస్సులతో|| ((మీ ముఖ గమలికల బట్టి,హస్త రేకల బట్టి ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును)) [[9618575963]] {{గురువు గారు రామ్ నాథ్. గారు ఉచితంగా జ్యోతిష్యం చెప్తారు}} {{అతి కొద్ది రోజుల్లోనే స్తీ ,పురుష , వశీకరణ చేయబడును}} ((సమస్యలు లేని వారెవ్వరు ఉండరు)) ఆడవారికి:-1.వివాహ విషయం(కుజ దోషం) 2.సంతానలేకపోవటం. (సంతానం మరణించటం) 3.భర్తతో సఖ్యత లేకపోవటం 4.సంసార పరమైన సంతోషం లేకపోవటం 5. స్త్రీ జాతకంలో శని, నాగ దోషాలు మగవారికి:-1.ఉద్యోగం,వ్యాపారంలో సమస్యలు 2. వివాహం,సంతానం 3.విదేశీయానం, ఆయుర్దాయం 4.శత్రు ప్రయోగాలు 5. స్త్రీ వశీకరణం 6.ఆస్తి తగాదాలు 7. కోర్టు, రాజకీయ, ఆస్తి సమస్యలు (( ప్రత్యేకముగా స్త్రీ పురుష వశీకరణ సమస్యలు )) ((దుబాయ్, కువైట్, మరియు ఇతర దేశాల వెళ్లి ఇటువంటి సమస్యలతో సతమతమవుతున్నార అయితే ఇక చింతించకండి 100% శాశ్వత పరిష్కారం ఖచ్చితంగా చేయబడును)) మొదలైన సమస్యలు ఉన్నవారు తక్షణ పరిష్కారం కోసం కాల్ చేయండి 👇👇 👉 [[9618575963]]💪🇮🇳✊ దయచేసి సరదా కోసం, టైంపాస్ కోసం ఫోన్ చేయకండి ఇదంతా మీ మంచి కోసమే 🙏 ||సర్వేజనా సుఖినోభవంతు|| #🔱🎶భక్తి పాటలు
00:32 / 1009.3 KB
🕉️✝️☪️ ||షిర్డీ సాయిబాబా వారి దివ్య ఆశీస్సులతో|| ((మీ ముఖ గమలికల బట్టి,హస్త రేకల బట్టి ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును)) [[9618575963]] {{గురువు గారు రామ్ నాథ్. గారు ఉచితంగా జ్యోతిష్యం చెప్తారు}} {{అతి కొద్ది రోజుల్లోనే స్తీ ,పురుష , వశీకరణ చేయబడును}} ((సమస్యలు లేని వారెవ్వరు ఉండరు)) ఆడవారికి:-1.వివాహ విషయం(కుజ దోషం) 2.సంతానలేకపోవటం. (సంతానం మరణించటం) 3.భర్తతో సఖ్యత లేకపోవటం 4.సంసార పరమైన సంతోషం లేకపోవటం 5. స్త్రీ జాతకంలో శని, నాగ దోషాలు మగవారికి:-1.ఉద్యోగం,వ్యాపారంలో సమస్యలు 2. వివాహం,సంతానం 3.విదేశీయానం, ఆయుర్దాయం 4.శత్రు ప్రయోగాలు 5. స్త్రీ వశీకరణం 6.ఆస్తి తగాదాలు 7. కోర్టు, రాజకీయ, ఆస్తి సమస్యలు (( ప్రత్యేకముగా స్త్రీ పురుష వశీకరణ సమస్యలు )) ((దుబాయ్, కువైట్, మరియు ఇతర దేశాల వెళ్లి ఇటువంటి సమస్యలతో సతమతమవుతున్నార అయితే ఇక చింతించకండి 100% శాశ్వత పరిష్కారం ఖచ్చితంగా చేయబడును)) మొదలైన సమస్యలు ఉన్నవారు తక్షణ పరిష్కారం కోసం కాల్ చేయండి 👇👇 👉 [[9618575963]]💪🇮🇳✊ దయచేసి సరదా కోసం, టైంపాస్ కోసం ఫోన్ చేయకండి ఇదంతా మీ మంచి కోసమే 🙏 ||సర్వేజనా సుఖినోభవంతు|| #🌅శుభోదయం #🔱🎶భక్తి పాటలు #షిరిడి సాయి బాబా #🙏దేవుళ్ళ స్టేటస్ #గుడ్ మార్నింగ్ GIFs
00:29 / 1.1 MB
🕉️✝️☪️ ||షిర్డీ సాయిబాబా వారి దివ్య ఆశీస్సులతో|| ((మీ ముఖ గమలికల బట్టి,హస్త రేకల బట్టి ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును)) [[9618575963]] {{గురువు గారు రామ్ నాథ్. గారు ఉచితంగా జ్యోతిష్యం చెప్తారు}} {{అతి కొద్ది రోజుల్లోనే స్తీ ,పురుష , వశీకరణ చేయబడును}} ((సమస్యలు లేని వారెవ్వరు ఉండరు)) ఆడవారికి:-1.వివాహ విషయం(కుజ దోషం) 2.సంతానలేకపోవటం. (సంతానం మరణించటం) 3.భర్తతో సఖ్యత లేకపోవటం 4.సంసార పరమైన సంతోషం లేకపోవటం 5. స్త్రీ జాతకంలో శని, నాగ దోషాలు మగవారికి:-1.ఉద్యోగం,వ్యాపారంలో సమస్యలు 2. వివాహం,సంతానం 3.విదేశీయానం, ఆయుర్దాయం 4.శత్రు ప్రయోగాలు 5. స్త్రీ వశీకరణం 6.ఆస్తి తగాదాలు 7. కోర్టు, రాజకీయ, ఆస్తి సమస్యలు (( ప్రత్యేకముగా స్త్రీ పురుష వశీకరణ సమస్యలు )) ((దుబాయ్, కువైట్, మరియు ఇతర దేశాల వెళ్లి ఇటువంటి సమస్యలతో సతమతమవుతున్నార అయితే ఇక చింతించకండి 100% శాశ్వత పరిష్కారం ఖచ్చితంగా చేయబడును)) మొదలైన సమస్యలు ఉన్నవారు తక్షణ పరిష్కారం కోసం కాల్ చేయండి 👇👇 👉 [[9618575963]]💪🇮🇳✊ దయచేసి సరదా కోసం, టైంపాస్ కోసం ఫోన్ చేయకండి ఇదంతా మీ మంచి కోసమే 🙏 ||సర్వేజనా సుఖినోభవంతు|| #🌷గురువారం స్పెషల్ విషెస్ #🔱🎶భక్తి పాటలు #🌅శుభోదయం #షిరిడి సాయి బాబా #🙏దేవుళ్ళ స్టేటస్
00:37 / 1.5 MB
🕉️✝️☪️ ||షిర్డీ సాయిబాబా వారి దివ్య ఆశీస్సులతో|| ((మీ ముఖ గమలికల బట్టి,హస్త రేకల బట్టి ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును)) [[9618575963]] {{గురువు గారు రామ్ నాథ్. గారు ఉచితంగా జ్యోతిష్యం చెప్తారు}} {{అతి కొద్ది రోజుల్లోనే స్తీ ,పురుష , వశీకరణ చేయబడును}} ((సమస్యలు లేని వారెవ్వరు ఉండరు)) ఆడవారికి:-1.వివాహ విషయం(కుజ దోషం) 2.సంతానలేకపోవటం. (సంతానం మరణించటం) 3.భర్తతో సఖ్యత లేకపోవటం 4.సంసార పరమైన సంతోషం లేకపోవటం 5. స్త్రీ జాతకంలో శని, నాగ దోషాలు మగవారికి:-1.ఉద్యోగం,వ్యాపారంలో సమస్యలు 2. వివాహం,సంతానం 3.విదేశీయానం, ఆయుర్దాయం 4.శత్రు ప్రయోగాలు 5. స్త్రీ వశీకరణం 6.ఆస్తి తగాదాలు 7. కోర్టు, రాజకీయ, ఆస్తి సమస్యలు (( ప్రత్యేకముగా స్త్రీ పురుష వశీకరణ సమస్యలు )) ((దుబాయ్, కువైట్, మరియు ఇతర దేశాల వెళ్లి ఇటువంటి సమస్యలతో సతమతమవుతున్నార అయితే ఇక చింతించకండి 100% శాశ్వత పరిష్కారం ఖచ్చితంగా చేయబడును)) మొదలైన సమస్యలు ఉన్నవారు తక్షణ పరిష్కారం కోసం కాల్ చేయండి 👇👇 👉 [[9618575963]]💪🇮🇳✊ దయచేసి సరదా కోసం, టైంపాస్ కోసం ఫోన్ చేయకండి ఇదంతా మీ మంచి కోసమే 🙏 ||సర్వేజనా సుఖినోభవంతు|| #🔱🎶భక్తి పాటలు #🌅శుభోదయం #🌷గురువారం స్పెషల్ విషెస్ #షిరిడి సాయి బాబా
00:33 / 4.1 MB
🕉️✝️☪️ ||షిర్డీ సాయిబాబా వారి దివ్య ఆశీస్సులతో|| ((మీ ముఖ గమలికల బట్టి,హస్త రేకల బట్టి ఉచిత జ్యోతిష్యం చెప్పబడును)) [[9618575963]] {{గురువు గారు రామ్ నాథ్. గారు ఉచితంగా జ్యోతిష్యం చెప్తారు}} {{అతి కొద్ది రోజుల్లోనే స్తీ ,పురుష , వశీకరణ చేయబడును}} ((సమస్యలు లేని వారెవ్వరు ఉండరు)) ఆడవారికి:-1.వివాహ విషయం(కుజ దోషం) 2.సంతానలేకపోవటం. (సంతానం మరణించటం) 3.భర్తతో సఖ్యత లేకపోవటం 4.సంసార పరమైన సంతోషం లేకపోవటం 5. స్త్రీ జాతకంలో శని, నాగ దోషాలు మగవారికి:-1.ఉద్యోగం,వ్యాపారంలో సమస్యలు 2. వివాహం,సంతానం 3.విదేశీయానం, ఆయుర్దాయం 4.శత్రు ప్రయోగాలు 5. స్త్రీ వశీకరణం 6.ఆస్తి తగాదాలు 7. కోర్టు, రాజకీయ, ఆస్తి సమస్యలు (( ప్రత్యేకముగా స్త్రీ పురుష వశీకరణ సమస్యలు )) ((దుబాయ్, కువైట్, మరియు ఇతర దేశాల వెళ్లి ఇటువంటి సమస్యలతో సతమతమవుతున్నార అయితే ఇక చింతించకండి 100% శాశ్వత పరిష్కారం ఖచ్చితంగా చేయబడును)) మొదలైన సమస్యలు ఉన్నవారు తక్షణ పరిష్కారం కోసం కాల్ చేయండి 👇👇 👉 [[9618575963]]💪🇮🇳✊ దయచేసి సరదా కోసం, టైంపాస్ కోసం ఫోన్ చేయకండి ఇదంతా మీ మంచి కోసమే 🙏 ||సర్వేజనా సుఖినోభవంతు|| #🔱🎶భక్తి పాటలు