@5112850
@5112850

അബു(DUBAI)

എന്റെ വീട്..👆

01:31 / 22.2 MB
അയ്യോ....മണി.. മണി.. കാണാൻ മറക്കല്ലേ... 💃🕺💃🕺💃🕺💃 പെണ്ണേ...പേടമാനെ സൂപ്പർ സോംഗ്... #🎶 പാട്ടുകള്‍
03:47
മാപ്പിളപ്പാട്ട് ആസിഫ് കോഴിക്കോട് പാടിയത് #🎶 പാട്ടുകള്‍
00:30 / 2.2 MB
മാപ്പിളപ്പാട്ട് 💜💜💜💜💜 നീലനിലാവും-വെള്ളി നുജൂമും.. #🎶 പാട്ടുകള്‍
04:40 / 18.9 MB
നാദാപുരം-പള്ളിയിലെ 🧕🧕🧕🧕🧕🧕🧕🧕🧕 ഇതൊരു അറബിച്ചിക്കുട്ടി യാണ്.അത്കൊണ്ട് shere ഞാൻ block ചെയ്യും kട്ടോ 😃👍👍😃 #🎶 പാട്ടുകള്‍
01:18 / 2.9 MB
ഒരൊറ്റ മദ്ഹ് വേഗം കേട്ടോ ളീൻ 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱 #🎶 പാട്ടുകള്‍
01:31 / 23.1 MB
പൊളി മാപ്പിളപ്പാട്ട് സുബർക്കത്തിൻ...മിഅറാബിൽ...സുന്ദരമായൊരിസുമുണ്ട് ആസിഫ് കോഴിക്കോട് പാടിയത് 💜💚💜💚💜 #🎶 പാട്ടുകള്‍
00:49 / 12 MB
ബദറുൽഹുദാ..ബാക്കി 👇 #🎶 പാട്ടുകള്‍