@76848498
@76848498

വിമൽ വിമൽ

ഞാൻ നിന്നെ എത്രെമത്രേം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് എനിക്കു അറിയില്ല പക്ഷേ നിന്നെ സ്നേചിച്ചപോലെ വേറെ ആരെയും ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല ,,,😥😥😥

മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
അണ്‍ഫോളോ
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
റിപ്പോര്‍ട്ട്
ബ്ലോക്ക്
റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം