@90027991
@90027991

ರಮೇಶ ಜಿಗಜಿಣಗಿ {vijayapura Bjp Mp}

ಐ ಲವ್ ಶೇರ್ ಚಾಟ್

ಶಿವಣಗಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ #ಚುನಾವಣೆ - 2019