@9398921
@9398921

പരാജിതൻ

തമ്മിൽ നാം കാണുന്നില്ലെങ്കിലുംഒരു വാക്ക് മിണ്ടുന്നില്ലെങ്കിലും അകലെ ആണെങ്കിലും,മനസുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും

Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Unfollow
Copy Link
Report
Block
I want to report because