@a_s_m_i_t_a
@a_s_m_i_t_a

🙆 { Ash } 🙌

*હું જે કાંઈ બોલુ તેની માટે હું જવાબદાર છું … પણ તમે જે સમજો છો તેની માટે નહિ..!!!* *_Love you Jindgi_*😙😘😚

Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Copy Link
Delete
Embed
I want to report this post because this post is...
Embed Post
Share on other apps
Facebook
WhatsApp
Unfollow
Copy Link
Report
Block
I want to report because