@ashonu
@ashonu

💫🎻 sonali🎵🌌

जे नशीबात नव्हते तेच मि मागितले।। म्हणूनच कदाचित माझे ही प्रेम अधुरे राहिले ।।😔😔😔