@ca_punjabi
@ca_punjabi

ਕੈਂਪਸ ਐਂਬੈਸਡਰ

ਬਣੋ ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਐਂਬੈਸਡਰ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਂ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਂ ?ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ - ਕੈਂਪਸ ਐਮਬੈਸਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ! ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਬਣੋ ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਤੇ ਬਣਾਓ ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ | #ਕੈਂਪਸ ਐਂਬੈਸੇਡਰ
Opportunity @ ShareChat - Campus Ambassador
ਫਾਰਮ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ |
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਂ ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਂ ?ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ - ਕੈਂਪਸ ਐਮਬੈਸਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ! ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਬਣੋ ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਤੇ ਬਣਾਓ ਸ਼ੇਅਰਚੈਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ | #ਕੈਂਪਸ ਐਂਬੈਸੇਡਰ