@deepusinger
@deepusinger

Deepu Singer

ఐ లవ్ షేర్ చాట్

00:50 / 1.8 MB
Hi guyz... h r u? It’s been long... there is an upcoming music video releasing tomorrow.... composed by mmkeeravani sir and written by Ananthasriram garu... sung by me and Mounima Ch... exited for tomorrow... hope u all enjoy the song... #🎶మ్యూజిక్
సింగర్ల బృందం...🙂🙂 #🤷‍♂️సెలబ్రేటి పిక్స్
సింగర్స్ సేల్ఫీ విత్ యాంకర్ శ్యామలా.... #🤷‍♂️సెలబ్రేటి పిక్స్
సింగర్ దింకర్ తో... #🤷‍♂️సెలబ్రేటి పిక్స్
సింగర్ మనో గారితో... #🤷‍♂️సెలబ్రేటి పిక్స్
గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్....☺️ #🤷‍♂️సెలబ్రేటి పిక్స్
విత్ గీతా మాధురి... #🤷‍♂️సెలబ్రేటి పిక్స్