@madeenayilrajakumari
@madeenayilrajakumari

നിക്കാബ് ഹൂറി

👉തെറ്റിനെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ ആണായി പിറക്കണം എന്നില്ല....... നല്ല നട്ടെല്ലുള്ള പെണ്ണായി പിറന്നാലും മതി........👈☝️☝️🤫

മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
അണ്‍ഫോളോ
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
റിപ്പോര്‍ട്ട്
ബ്ലോക്ക്
റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം