@manjula6182
@manjula6182

manjula n

ಐ ಲವ್ ಶೇರ್ ಚಾಟ್

#

📖ಓದಲೊಂದು ಪುಸ್ತಕ

ಸಚಿನ 6360947022
#📜 Information
ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಲಾವಳಿಗಳು *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.2005-1500 ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.1500 ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ರರ ದಾಳಿ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.1000 ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳಕೆ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.1000-500 ವೇದಗಳ ಕಾಲ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.563-483 ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.540-468 ಮಹಾವೀರನ ಕಾಲ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.542-490 ಹರ್ಯಂಕ ಸಂತತಿ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.413-362 ಶಿಶುನಾಗ ಸಂತತಿ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.362-324 ನಂದ ಸಂತತಿ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.327-325 ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಲೆಗ್ಜಾಂಡರನ ಧಾಳಿ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.324-183 ಮೌರ್ಯ ಸಂತತಿ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.324-298 ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಕಾಲ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.298-273 ಬಿಂದುಸಾರನ ಕಾಲ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.273-232 ಅಶೋಕ ಸಾಮ್ರಾಟನ ಕಾಲ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.185-147 ಶುಂಗ ಸಂತತಿ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.73-28 ಕಣ್ವರ ಆಳ್ವಿಕೆ.* *⏰⏱ಕ್ರಿ.ಪೂ.235-ಕ್ರಿ ಶ.225 ಶಾತವಾಹನರವ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.155 ಗ್ರೀಕ್ ಮಿನಾಂಡರ್ ನ ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ಧಾಳಿ.* *⏰ಕ್ರಿ.ಪೂ.58-57 ವಿಕ್ರಮ ಸಂವತ್ಸರ( ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ನಿಂದ)* *⏱ಕ್ರಿ.ಶ.78-101 ಕಾನಿಷ್ಕನ ಕಾಲ.* *⏱ಕ್ರಿ.ಶ.78 ಶಕ ಸಂವತ್ಸರ* *⏱ಕ್ರಿ.ಶ.320-540 ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಜ್ಯ.* *⏱ಕ್ರಿ.ಶ.335-375 ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆ.* *⏱ಕ್ರಿ.ಶ.405-411 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫಾಹಿಯಾನ.* *⏱ಕ್ರಿ.ಶ.535-757 ಬದಾಮಿಯ ಚಾಲುಕ್ಯರು.* *🔛📜 ಕ್ರಿ.ಶ 300-888 ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರು.* *🔛📜 ಕ್ರಿ.ಶ 606-647 ಕನೌಜಿನ ಹರ್ಷವರ್ಧನನ ಆಳ್ವಿಕೆ.* *🔛📜 ಕ್ರಿ.ಶ 630-644 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಯೆನ್ ತ್ಸಾಂಗ್.* *🔛📜 ಕ್ರಿ.ಶ 757-968 ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಆಳ್ವಿಕೆ.* *🔛📜 ಕ್ರಿ.ಶ 814-878 ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ. ಕ್ರಿ.ಶ.712 ಅರಬರು ಸಿಂದ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ್ದು.* *🔛📜 ಕ್ರಿ.ಶ 760-1142 ಬಂಗಾಳದ ಪಾಲರು.* *🔛📜ಕ್ರಿ.ಶ 800-1036 ಕನೌಜಿನ ಪ್ರತಿಹಾರರು* *🔛📜ಕ್ರಿ.ಶ 916-1203 ಬುಂದೇಲಖಂಡದ ಚಂದೇಲರು.* *🔛📜ಕ್ರಿ.ಶ 907-1256 ಚೋಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ.* *🔛📜ಕ್ರಿ.ಶ 974-1238 ಗುಜರಾತಿನ ಸೋಲಂಕಿಗಳು.* *🔛📜ಕ್ರಿ.ಶ 974-1233 ಮಾಳ್ವದ ಪಾರಮಾರರು.* *🔛📜ಕ್ರಿ.ಶ 1118-1190 ಬಂಗಾಳದ ಸೇನರು.* *🔛📜 ಕ್ರಿ.ಶ 1000-1027 ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮೊಹಮದ್ ಘಜ್ನಿಯ ಧಾಳಿಗಳು.* *🔛📜ಕ್ರಿ.ಶ 1206-1526 ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲ.* *🔛📜ಕ್ರಿ.ಶ. 1206-1290 ಗುಲಾಮಿ ಸಂತತಿಯ ಕಾಲ.* *🔛📜ಕ್ರಿ.ಶ. 1290-1320 ಖಿಲ್ಜಿ ಸಂತತಿ.* *🔛📜 ಕ್ರಿ.ಶ. 1320-1414 ತುಘಲಕ್ ಸಂತತಿ.* *🔛📜 ಕ್ರಿ.ಶ. 1414-1451 ಸೈಯದ್ ಸಂತತಿ.* *🔛📜 ಕ್ರಿ.ಶ.1451-1525 ಲೂಧಿ ಸಂತತಿ* *🔛📜ಕ್ರಿ.ಶ. 1336-1649 ವಿಜಯನಗರದ ಆಳ್ವಕೆ.* *🔛📜ಕ್ರಿ.ಶ. 1346-1518 ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲ.* *🔛📜 ಕ್ರಿ.ಶ. 1510-1530 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲ.* *🔜ಕ್ರಿ.ಶ. 1498 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಾಮನ ಆಗಮನ.* *🔜 📜ಕ್ರಿ.ಶ. 1526-1857 ಮೊಘಲರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲ.* *🔜 ಕ್ರಿ.ಶ. 1627-1680 ಶಿವಾಜಿಯ ಕಾಲ.* *🔜 ಕ್ರಿ.ಶ. 1757 ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ.* *🔜ಕ್ರಿ.ಶ. 1764 ಬಕ್ಸಾರ ಕದನ.* *🔜📜 ಕ್ರಿ.ಶ. 1767-1769 ಮೊದಲ ಆಂಗ್ಲೋ-ಮೈಸೂರ ಯುದ್ದ.* *🔜 ಕ್ರಿ.ಶ.1773 ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಾಯ್ದೆ.* *🔜ಕ್ರಿ.ಶ.1784 ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ.* *🔜ಕ್ರಿ.ಶ 1857 ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ.* *🔜 ಕ್ರಿ.ಶ. 1861 ಭಾರತೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾಯ್ದೆ.* *🔜 ಕ್ರಿ.ಶ. 1885 ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ಸಿನ ಉದಯ.* *⏱🇮🇳1905- ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ.* *⏱🇮🇳1906- ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಸ್ಥಾಪನೆ.* *⏱🇮🇳1907- ಸೂರತ್ ಅಧಿವೇಶನ/ಸೂರತ್ ಒಡಕು.* *⏱🇮🇳 1909- ಮಿಂಟೋ ಮಾರ್ಲೇ ಸುಧಾರಣೆ.* *⏱🇮🇳 1911- ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನ.* *⏱🇮🇳1913 – ಗದ್ದಾರ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ.* *⏱📜🇮🇳1915-[ಜನೆವರಿ-9] ಗಾಂಧೀಜಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮನ.* *⏱🇮🇳 1916 – ಲಕ್ನೋ ಅಧಿವೇಶನ.* *⏱🇮🇳 1917 – ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ* *⏱🇮🇳 1918 – 'ಹತ್ತಿ ಗಿರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ’* *⏱🇮🇳 1919 – ರೌಲತ್ ಕಾಯಿದೆ.* *⏱📜 🇮🇳 1919-[ಏಪ್ರಿಲ್13] ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ದುರಂತ.* *⏱🇮🇳 1920 – ಖಿಲಾಪತ್ ಚಳುವಳಿ.* *⏱🇮🇳 1922 – ಚೌರಾಚೌರಿ ಘಟನೆ.* *⏱🇮🇳 1923 – ಸ್ವರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ.* *⏱🇮🇳 1927 - ಸೈಮನ್ ಆಯೋಗ.* *⏱🇮🇳 1928 - ನೆಹರು ವರದಿ.* *⏱🇮🇳 1929 - ಬಾ‌ಡ್ರೋಲೀ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ.* *⏱🇮🇳 1930 – ಕಾನೂನ ಭಂಗ ಚಳುವಳಿ.* *📜🇮🇳 1930 -1931-1932 ಮೂರು ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು.* *⏱🇮🇳 1937 – ಪ್ರಾಂತೀಯ ಚುಣಾವಣೆ* *⏱🇮🇳 1939 – ತ್ರೀಪುರಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು.* *⏱🇮🇳 1940 – ಅಗಷ್ಟ್ ಕೊಡುಗೆ.* *⏱🇮🇳 1942 – ಕ್ರಿಪ್ಸ ಆಯೋಗ* *⏱🇮🇳 1945 – ಸಿಮ್ಲಾ ಸಮ್ಮೇಳನ* *⏱🇮🇳1946- ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಯೋಗ* *🇮🇳🇮🇳🇮🇳 1947- ಆಗಷ್ಟ್ - 15 ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಯಿದೆ....🇮🇳🇮🇳🇮🇳* #📜 Information
ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು
142 ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
1 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
#

📖ಓದಲೊಂದು ಪುಸ್ತಕ

165 ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
1 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
#

📖ಓದಲೊಂದು ಪುಸ್ತಕ

174 ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ
1 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ
ಬೇರೆ Appsಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು
Facebook
WhatsApp
ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ
ಡಿಲೀಟ್
Embed
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕರಣ...
Embed Post
ಬೇರೆ Appsಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು
Facebook
WhatsApp
ಅನ್ ಫಾಲೋ
ಲಿಂಕ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ
ರಿಪೋರ್ಟ್
ಬ್ಲಾಕ್
ನಾನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕರಣ