@mrinaliniofficial
@mrinaliniofficial

Mrinalini Sharma

Anchor ( TV24 news channel )

00:15 / 824.9 KB
#📱 ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ #🎥 ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਟਸ #💝ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ #👫 ਭਾਈ-ਭੈਣ #🌾 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ
03:20 / 24.7 MB
#ambassadorof Hope#.. #ambassador of hope #Ambassador for hope
00:16 / 1.6 MB
#💝 Happy Mother's Day #🎶 Mother's Day ਸੋੰਗਸ #🎥 Mother's Day ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਟਸ #🤶 Mother's Day ਸੱਟਿਕਰਜ਼ #🎬 ਮਾਂ ਦੇ ਘੈਂਟ Dialogues
00:15 / 1.3 MB
#💝 Happy Mother's Day #🎬 ਮਾਂ ਦੇ ਘੈਂਟ Dialogues
#📱ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 🤳 #🌅 ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ #👳‍♀️ਘੈਂਟ ਜੱਟੀ👳‍♀️ #👩ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈਗ👩 #👒 ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ☂️
#📱ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 🤳 #💄 lip ਆਰਟ
#🆕 ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਟੈਗਸ 😃 #🙏 ਭਾੜ 'ਚ ਜਾਓ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨੀ #👚 ਕੁੜਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ #🤳ਮੇਰੀ ਫ਼ੋਟੋ #📱ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਟੋਗਰਾਫੀ