@mujeebnina9995900041
@mujeebnina9995900041

𝖒𝖚𝖏𝖊𝖊𝖇𝖓𝖎𝖓𝖆 9995900041

😃😃

#

🇮🇳 പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം

ആരെങ്കിലും ഒരു ബാഡ്ജും തൂക്കി വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകുന്നതിനു മുൻപ് അതെന്തിനാണെന്നും ആർക്കുവണ്ടിയെന്നും തിരക്കണം ഓൺലൈൻ ആയി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഏത് വെബ് സൈറ്റിനാണ്‌. എന്തിനാണ്‌ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതുപോലെത്തന്നെ പരമപ്രധാനമാണ്‌ ഓഫ് ലൈൻ ആയി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതും. ഓൺലൈനിൽ ആളുകൾ അല്പം ജാഗ്രത കാണിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓഫ് ലൈൻ ആയി വിവിധ ഫോമുകളും സർവേകളും പൂരിപ്പിച്ചു വാങ്ങിയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. സ്കൂളുകളിൽ അദ്ധ്യാപകരെയും മറ്റ് അധികൃതരെയും സ്വാധീനിച്ചും പാരിതോഷികങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തും കുട്ടികൾക്കായി നടത്തുന്ന മത്സരങ്ങൾ എന്ന വ്യാജേനെയും മാതാപിതാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ പരക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാഥമികമായ ചില അന്വേഷണങ്ങൾ എങ്കിലും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുപോലെത്തന്നെയാണ്‌ വിവിധ ഗവണ്മെന്റ് ഏജൻസികൾ നടത്തുന്ന വിവര ശേഖരണവും. സർക്കാർ പദ്ധതികൾക്കായി വിവരശേഖരണത്തിനു വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആയിരിക്കും. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനാകട്ടെ എന്തിനാണീ വിവര ശേഖരണമെന്നോ എന്താണിതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും യാതൊരു ധാരണയും ഉണ്ടാകില്ല. സാമൂഹിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന എന്തോ ഒരു പദ്ധതിക്കായുള്ള സർവേയുമായി നടക്കുന്ന അങ്കണവാടി ടീച്ചർമ്മാർ ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആയിരിക്കുകയാണ്‌. CAA, NRC, NPR കാലഘട്ടത്തിൽ പലരും ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവ്വേകളേ ഭീതിയോടെയാണ്‌ കാണുന്നത്. അതിനാൽ അവരോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നവരും ആശങ്കകൾ അറിയിക്കുന്നവരും കുറവല്ല. അതുപോലെ എന്തിനാണ്‌ ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് എന്നും ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആണ്‌ ഇതിനായി ചുമതലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുമൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അത് അറിയിക്കാൻ ഇവരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന സർക്കാർ അധികൃതർക്ക് ബാദ്ധ്യതയുമുണ്ട്. ഇത്തരം സർവേകൾക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അങ്കണവാടി ടീച്ചർമ്മാരുമൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരിൽ നിന്നും വിശദ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു സാക്ഷ്യപത്രമെങ്കിലും കയ്യിൽ കരുതേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്‌. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആരെങ്കിലും ഒരു ബാഡ്ജും തൂക്കി വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം വിവരങ്ങളും അയൽവാസിയുടെ വിവരങ്ങളുമൊക്കെ നൽകുന്നതിനു മുൻപ് അത് ആർക്കാണ്‌ നൽകുന്നതെന്നും എന്തിനാണ്‌ നൽകുന്നതെന്നുമൊക്കെയുള്ള പ്രാഥമികമായ വിവരങ്ങൾ എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്‌ #🇮🇳 പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം
302 കണ്ടവര്‍
1 മാസം
2 +2 = 5 അതിശക്തമായ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സിനിമ. അഞ്ചു മിനിറ്റോളം ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ കുഞ്ഞു സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെയുള്ളിൽ കിടിലമുണ്ടാക്കി. അധ്യാപകൻ കുട്ടികളോട് രണ്ടും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് ആണെന്ന് പറയുന്നു: കുട്ടികൾ അഞ്ചല്ല നാലെന്ന് ഒച്ചയിടുന്നു. അധ്യാപകൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അഞ്ചെന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു. എതിർക്കുന്നവരെ തട്ടിക്കളയുമെന്നു പേടിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഒരാൾ നാലെന്ന് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. അധ്യാപകൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു പുറത്തു പോകുന്നു. നാലെന്ന് വാശി പിടിച്ച കുട്ടിയോട് മറ്റു കുട്ടികൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു. അധ്യാപകൻ തിരിച്ചെത്തിയത് മുതിർന്ന മൂന്നു മിടുക്കൻ വിദ്യാർത്ഥികളുമായാണ്. രണ്ടും രണ്ടും എത്ര എന്ന ചോദ്യത്തിന് ആ 'മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ 'അഞ്ച് എന്ന് ഉത്തരം പറയുന്നു. മുഴുവൻ കുട്ടികളോടും അത് ഏറ്റു പറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അവൻ നാലെന്ന് തന്നെ പറയുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു വെടി മുഴങ്ങുന്നു. കുട്ടി പിടഞ്ഞു വീഴുന്നു. പിന്നെയും എല്ലാവരോടും 2 +2 = 5 എന്ന് എഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കുട്ടികൾ മരണഭയത്താൽ അത് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും, 5 എന്ന് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും, ഒരു കുട്ടി ആ 5 നെ വെട്ടി 4 എന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നു. മരണഭയത്തെ ജയിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വപ്നം! സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവികാസങ്ങളുമായി ഈ സിനിമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം തോന്നുവെങ്കിൽ അത് സ്വാഭാവികം മാത്രം ഫാസിസം തോൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും........ അവയുടെ വക്താക്കൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ചവറ്റുകുട്ടകളിൽ എത്തപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും തീർച്ച. #🎤 അഭിപ്രായങ്ങള്‍
#

🎤 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

🎤 അഭിപ്രായങ്ങള്‍ - ShareChat
714 കണ്ടവര്‍
1 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
അണ്‍ഫോളോ
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
റിപ്പോര്‍ട്ട്
ബ്ലോക്ക്
റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം