@mvava313
@mvava313

ഇശ്ഖിൻ നിലാവ്

💓مولو💓اللهم الجعلني محبي رسول الله صلى الله علي

Lifetune International 🛍🛍🛍🛍 റിപ്പബ്ലിക് ഡേ 🔖🔖🔖🔖🔖 ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് 1947 ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണല്ലോ. അതിനെത്തുടര്‍ന്ന് വന്ദ്യരായ നമ്മുടെ നിയമ വിദഗ്ധര്‍ ആലോചിച്ച് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന. 1950 ജനുവരി 26ന് ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നതോടെയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഭരണഘടന നിലവില്‍ വന്നത്. അതില്‍ നിന്നുതന്നെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. *ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ നാം* എന്ന വാചകത്തോടെയാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന തുടങ്ങുന്നത്. *ഇന്ത്യയെ ഒരു പരമാധികാര സോഷ്യലിസ്റ്റ് മതേതര ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി* കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും എല്ലാ പൗരന്മാര്‍ക്കും സമത്വവും നീതിയും സ്വതന്ത്ര്യവും ലഭ്യമാക്കുകയും സാഹോദര്യം വളര്‍ത്തുകയുമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ആമുഖത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിക്കാനുള്ള കടമ ആര്‍ക്കാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളായ നമുക്കുതന്നെ. ഭരണഘടനയിലെ കെട്ടും മട്ടും ഉള്ളടക്കവും നമ്മുടെ കടമകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് *ആരും ദാനം* നല്‍കിയതല്ല. നാം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ സമര്‍പ്പിച്ചതാണ്. നമുക്ക് ഭരണ ഘടന സംരക്ഷിക്കാം #🇮🇳 റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ #😍 റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങൾ 🛍🛍🛍🛍🛍🛍🛍
#

🇮🇳 റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ

🇮🇳 റിപ്പബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ - 2020 ജനുവരി 26 71 -ാം റിപബ്ലിക് ദിനം ഭരണഘടനയുടെ സ്വത്വം തകർക്കാന ' ദു : ശക്തികൾക്കെതിരെ ' ജനാധിപത്യ പ്രതിരോധം ' ശക്തിപ്പെടുത്തുക . റിപബ്ലിക് ദിനാശംസകൾ SSF KERALA Studients ' Centre , Calicut - 04 + mailsstkeral . org ) • www . ssfkerala . org - ShareChat
176 കണ്ടവര്‍
28 ദിവസം
💓💓💓💓💓💓 🌹കുട്ടികളില്‍ എങ്ങനെ പ്രവാചക സ്‌ നേഹം വളര്‍ത്താം...🌹 💗_കുട്ടി ജനിച്ചതു മുതല്‍ ഏകദേശം 2 വയസ്സു വരെയുള്ള കാലഘട്ടം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഘട്ടത്തില്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ നബിﷺയുടെ പേര് കേള്‍ക്കുമ്പോഴും സ്മരിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ നബിﷺയുടെ പേരില്‍ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് കേള്‍ക്കുകയും മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്ന് നബി സ്‌നേഹം കുട്ടികളിലേക്ക് പകര്‍ന്നൊഴുകുകയും ചെയ്യും._ _മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രവാചക സ്‌നേഹം കുട്ടികളുടെ വളര്‍ച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ അവരില്‍ നബിസ്‌നേഹം വളരാന്‍ ഇടവരുത്തും._.. _*3 വയസ്സു മുതല്‍ 6 വരെ*_ _കുട്ടികള്‍ കഥകള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ വലിയ താല്‍പര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമാണിത്. ഈ സന്ദര്‍ഭം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കുട്ടികള്‍ക്ക് നബിﷺയുടെ ചരിത്രം രസകരമായി അവതരിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നബിﷺയെ അവര്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക. അവരുടെ മനസ്സില്‍ പ്രവാചകനോട് (ﷺ) സ്‌നേഹവും ആദരവും ബഹുമാനവും ഉണ്ടാവും വിധമാണ് നബിﷺയെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അവരുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്യുകയും അവര്‍ക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങള്‍ പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.._. _*7 വയസ്സുമുതല്‍ 10 വരെ*_ _ഈ പ്രായത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് നബിﷺയുടെ കുട്ടികളോടുള്ള സമീപനത്തെ കുറിച്ചുള്ള കഥകള്‍ വിവരിച്ചു കൊടുക്കാം. അവരോടുള്ള നബിﷺയുടെ സ്‌നേഹം, കുട്ടികളോടു പ്രവാചകന്‍ (ﷺ) കാണിച്ച വാത്സല്യം, അവര്‍ക്ക് നല്‍കിയ പരിഗണന തുടങ്ങിയവ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രവാചകനു (ﷺ) വേണ്ടി സ്വലാത്തു ചൊല്ലാന്‍ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക._.. _*11 വയസ്സു മുതല്‍ 13 വരെ*_ പ്രവാചകന്റെ (ﷺ) സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും പെരുമാറ്റ രീതികളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ഘട്ടമാണിത്. കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തില്‍ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോള്‍, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോള്‍, യാത്ര പോകുമ്പോള്‍ തുടങ്ങിയ ജീവിത ചുറ്റുപാടുകളില്‍ നബിﷺയുടെ ഉല്‍കൃഷ്ഠ ഗുണങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ഭാനുസാരം കുട്ടികള്‍ക്ക് പകര്‍ന്നു കൊടുക്കുക. നബി കഥകളുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍ നല്‍കുക... _*14 മുതല്‍ 17 വരെയുള്ള പ്രായത്തില്‍*_ സ്വന്തം മക്കള്‍ക്കും സമപ്രായക്കാരായ മറ്റു കുട്ടികള്‍ക്കും വേണ്ടി പ്രവാചക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും നബി വചനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചെറിയ മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തുകയും അവര്‍ക്ക് സമ്മാനങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും ചെയ്യാം. ഇതോടൊപ്പം കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉത്സാഹവും സന്തോഷവും ആനന്ദവും നല്‍കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷവും ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാക്കാനും മറക്കരുത്. അവരുടെ പങ്കാളിത്തവും താല്‍പര്യവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശിക്ഷണ രീതി... _*🌹ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ :*_ *1)* ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്താനും ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാനും വിശദീകരിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടാനുമുള്ള താല്‍പര്യം കുട്ടികളില്‍ ഉണ്ടാക്കണം. എല്ലാം കുട്ടിയുടെ തലയില്‍ കെട്ടിവെക്കുന്ന രീതി പാടില്ല... *2)* കുട്ടികളില്‍ താല്‍പര്യം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ചില സമ്മാനങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നല്‍കണം. ഹദീസ് മനഃപാഠമാക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക പാരിതോഷികം നല്‍കാം... *3)* കുട്ടികളിലെ സര്‍ഗാത്മക കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും പ്രവാചക സ്‌നേഹം കുട്ടികളില്‍ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാം. നബിﷺയെ കുറിച്ച് കഥകള്‍, ലേഖനങ്ങള്‍, കവിതകള്‍ തുടങ്ങിയവ എഴുതാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുക. നബിﷺയെ കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ പല തരം മത്സരങ്ങള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുക... എല്ലാറ്റിലുമുപരി നബിﷺയുടെ ഉത്തമ മാതൃക പിന്‍പറ്റി ജീവിക്കല്‍ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. കുട്ടികളിലും ആ ബോധം വളര്‍ത്തിയെടുക്കുക. അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ നബിസ്‌നേഹം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക. ഒപ്പം പ്രവാചക ശിഷ്യന്‍മാരെയും നബി കുടുംബത്തെയും പണ്ഡിതന്‍മാരെയും ഇഷ്ടപ്പെടാനും ആദരിക്കാനും അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുക. *©••••••••🌟🌷🌟••••••••©* #💌 പ്രണയം
#

💌 പ്രണയം

💌 പ്രണയം - 1 - സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തേക്കാളേറെ പ്രണയഭാജനം പ് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പ്രണയം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നത് shemel - ShareChat
187 കണ്ടവര്‍
1 മാസം
🌷💓💓💓💓💓💓💓💓🌷 *🌹നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ്, പ്രോഫൈൽ ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നത് എന്തിനാ?തീർച്ചയായും മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ അല്ലെ* എന്നാൽ ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കാനും , തിന്മ തടയാനും, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും അറിവ് കിട്ടുമെങ്കിൽ കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതി മെസേജുകൾ, അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ status ഇടുന്നവരും ഉണ്ടാവാം. ഞാനും എല്ലാ ദിവസവും സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്ന ആൾ തന്നെയാ. എന്നാൽ സ്വന്തം ഫോട്ടൊ വെക്കുന്നവരുടെ കാര്യം എന്താ എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. (ഫോട്ടൊ ഹറാമോ ഹലാലൊ ജായി സോ കറാഹത്തോ എന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ആലോചിക്കാം) ഓരോ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞാലും സ്വന്തത്തിന്റെ യും കുടുബത്തിന്റെയും ഫോട്ടോ ഇടുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് പറയുന്നു, വായിച്ചിട്ട് തള്ളുന്നവർക്ക് തളളാം ഉൾകൊള്ളുന്നവർക്ക് ഉൾകൊള്ളാം . *ശരിക്കും പെണ്ണ് മുഴുവനും അന്യരിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞുനിൽക്കണം എന്ന് തന്നെയാ ഭുരിപക്ഷ അഭിപ്രായം* അല്ലെ ?അറിയാതെ നിർബന്ധ സഹചര്യത്തിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സഹചര്യത്തിൽ ഒക്കെ സ്ത്രീക്ക് അന്യരുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പോഴും കേവലം ഒരു മക്കന അല്ല അവളുടെ മറ. ഹിജാബ്, അവളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ അത് കാണണം.. അത്രക്കും സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച ഫാത്തിമ (റ) നമ്മുടെ മാതൃക ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റൈൽകാണിക്കാൻ വേണ്ടി എങ്ങിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടും. ??? ചിലർ ഉപദേശിച്ചാൽ പറയും പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമേ ഇത് കാണുക ഉള്ളു എന്ന്. ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക്, ഉപ്പ, ഭർത്താവ്., മുതിർന്ന ആൺമക്കൾ, ആങ്ങളമാർ, ഇവരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലെ? അവരൊക്കെ അവരുടെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാകുമ്പോഴൊ???കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവും കുട്ടികളും മൊത്തം ഫാമിലിയും ഉണ്ടാവും. ചിന്തിക്കാം..ചിന്തിക്കണം...എന്തിന് വേണ്ടി??? ഈ മെസ്സേജ് വായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉൾകൊള്ളാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയാം കാരണം കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആളുടെ ഫോട്ടൊ സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി വെക്കുന്നത് കണ്ട് ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചു,, ശിർക്ക് ചെയ്യാത്ത മോളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാ അതുകൊണ്ടു് പറയുന്നതാ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കാമോ എന്ന്?? എന്നാൽ ഇന്നലെ വരെ അവൾ ഭർത്താവിന്റെയും കുട്ടിയുടെയും ഫാമിലിയുടെയും ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് സുന്ദരമായി ഇടുന്നുണ്ട്....ഇപ്പോഴും ഞാനും അവളും നല്ല സൗഹൃദത്തിൽ തന്നെയാ എങ്കിലും അവൾ ആ കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല... അറിയുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും പലർക്കും ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല. കാരണം ഇബ്ലീസ് ആ വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് വല്ലാത്ത മാനസിക സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും...എന്നാൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പടച്ചോനെ ,ഇത് തെറ്റായിപ്പോകുമോ എന്ന ഭയം വന്നാൽ പിന്നീടൊരിക്കലും ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ മുതിരുകയില്ല...ചിന്തിക്കുക സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു???? ശരിക്കും സ്ത്രീകൾ ആയ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഫോട്ടോ പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ status ആയി വെക്കുന്നത്? പടച്ച റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സൗന്ദര്യം അന്യരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയോ *മറ്റുള്ളവർ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു എന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആത്മ സംതൃപ്തി അടയാൻ വേണ്ടിയോ???* ഭർത്താവ് അല്ലാത്ത ഒരു അന്യപുരുഷനും ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരവും സൗന്ദര്യവും ആസ്വദിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പടച്ചവന്റെ ഓർഡർ എന്നാൽ ഇബ്ലീസ്ന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി തന്റെ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം നടത്തുന്ന സഹോദരിമാർ ഒന്നു സ്വന്തം നഫ്സിനോട് ആഴത്തിൽ ചോദിച്ചു നോക്കുക , *ഈ ഫോട്ടോ പ്രദർശനതത്തിലൂടെ നേടുന്നത് എന്ത്???? തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥന്റെ സ്നേഹമോ ? ഇബ്ലീസ് ന്റെ ഇഷ്ടമോ??* അല്ലാഹു നമ്മളെ മുത്വ ഖീങ്ങൾക്ക് ഇമാമാക്കട്ടെ ആമീൻ #💓 ജീവിത പാഠങ്ങള്‍
#

💓 ജീവിത പാഠങ്ങള്‍

💓 ജീവിത പാഠങ്ങള്‍ - നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റസ് , പ്രൊഫൈൽ ഇതൊക്കെ വെക്കുന്നത് എന്തിനാ ? തീർച്ചയായും മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ അല്ലെ - ShareChat
228 കണ്ടവര്‍
1 മാസം
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം
Embed
ഞാന്‍ ഈ പോസ്റ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ കാരണം.....
Embed Post
മറ്റു ആപ്പുകളില്‍ ഷെയറാം
Facebook
WhatsApp
അണ്‍ഫോളോ
ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം
റിപ്പോര്‍ട്ട്
ബ്ലോക്ക്
റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം