@nareshnaidu9700225200
@nareshnaidu9700225200

🙋‍♂️💁‍♂️nareshnaidu 🙇‍🙋‍♂️

"హార్ట్" కి కంపెనీకావాలంటే నన్ను గుర్తు పెట్టుకో ఒంటరి అనిపిస్తే నాకు sms చెయ్!"దుఃఖం" వస్తేనాతో మాట్లాడు.ఈ offer validityనాఊపిరి"ఉన్నంతవరకు

వేరే Appsలోకి షేర్ చేయడానికి
Facebook
WhatsApp
లింక్ కాపీ చేయండి
పోస్ట్ తొలగించండి
Embed
ఈ పోస్ట్ ను రిపోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఇది..
Embed Post
వేరే Appsలోకి షేర్ చేయడానికి
Facebook
WhatsApp
అన్ ఫాలో
లింక్ కాపీ చేయండి
రిపోర్ట్
బ్లాక్
ఈ ప్రొఫైల్ని నేను రిపోర్ట్ చెయ్యాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే..