@rituvarma
@rituvarma

Ritu Varma

RituVarmaOfficial

పెళ్లి చూపుల్లో రిజెక్ట్ చేస్తే మన హీరోలు రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి!! http://sharechat.co/post/Aqe5v
This is funny! Check it out guys ☺ #Pellichoopulu
పెళ్లి చూపుల్లో రిజెక్ట్ చేస్తే మన హీరోలు రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి!! http://sharechat.co/post/Aqe5v #🇹🎞️సినిమా ప్రపంచం
Thank you Redmagazine for having me on your cover!! 😊😊 #🇹👩టాలీవుడ్ భామలు
00:16 / 10 MB
ఈ మెసేజ్ ముఖ్యంగా లవ్ ఫెయిల్యూర్ ట్యాగ్ లో ఎమోషనల్ పోస్ట్స్ పెట్టెవారికి... #🇹👩టాలీవుడ్ భామలు
Thank you from the entire team of #Pellichoopulu ☺ #🇹🎞️సినిమా ప్రపంచం
A BIG THANK YOU for all your love for ‪#‎Pellichoopulu‬!! Truly humbled with the love and support. Thank you for the amazing reviews.! If you haven't watched the movie yet, I suggest go with your family!! 😀😀 #🇹🎞️సినిమా ప్రపంచం
#Pellichoopulu రేపే విడుదల!! ప్రీమియర్ షోస్ కి మంచి రేటింగ్స్ రావడంతో ఫీలింగ్ ఆడియన్స్ ఎలా ఆదరిస్తారో చూడాలనుంది!! #FeelingExcited #FingersCrossed 😀😀😀 #🇹🎞️సినిమా ప్రపంచం