@safnakannur
@safnakannur

Safna kannur✍️

gd bi all

💝💘റജില 💘💝 ✍️safna kannur full part link 1-61 1. https://b.sharechat.com/il8A2d7F8O 2, https://b.sharechat.com/5ng9i3WZ9O 3. https://b.sharechat.com/Kbz54cVUbP 4 https://b.sharechat.com/eYmejcAAdP 5 https://b.sharechat.com/gCi5u94GgP 6 https://b.sharechat.com/1OHb325CgP 7 https://b.sharechat.com/UtxKmGDElP 8 https://b.sharechat.com/Aj8DAIu1oP 9 https://b.sharechat.com/4RhaFjKqsP 10 https://b.sharechat.com/VXaWO1amxP 11 https://b.sharechat.com/idO9QT1HBP 12 https://b.sharechat.com/NBLiDXf3DP 13 https://b.sharechat.com/S6CI65ulHP 14 https://b.sharechat.com/4BLWJVnzKP 15 https://b.sharechat.com/NgZSDAkYNP 16 https://b.sharechat.com/ceW40emcRP 17 https://b.sharechat.com/E7iacCoaTP 18 https://b.sharechat.com/NrLjkDerWP 19 https://b.sharechat.com/HdIBjifh1P 20 https://b.sharechat.com/frg6Zxdt4P 21 https://b.sharechat.com/3jkvzA0V7P 22 https://b.sharechat.com/yVXt224cbQ 23 https://b.sharechat.com/Wpe2tUFxeQ 24 https://b.sharechat.com/fifuw1tLhQ 25 https://b.sharechat.com/0tPVVzudlQ 26 https://b.sharechat.com/Q0fC7zuwoQ 27 https://b.sharechat.com/t9iGkPZZrQ 28 https://b.sharechat.com/VYu2QkOcvQ 29 https://b.sharechat.com/iN0vBZ6ZzQ 30 https://b.sharechat.com/yQzBAqInDQ 31 https://b.sharechat.com/RiAONnKKGQ 32 https://b.sharechat.com/Dtc2Tnp9JQ 33 https://b.sharechat.com/LUAGDtUsNQ 34 https://b.sharechat.com/hB2m285GQQ 35,36,37 https://b.sharechat.com/ KmjJlpdQ4Q 38 https://b.sharechat.com/wrK9qdhQ4Q 39 https://b.sharechat.com/OsCVn4Xi7Q 40 https://b.sharechat.com/lV99XNNvaR 41 https://b.sharechat.com/Dr3lI9olfR 42 https://b.sharechat.com/YhNWNtIjmR 43 https://b.sharechat.com/mqNIcFNLpR 44 https://b.sharechat.com/lk9Xhlc8vR 45 https://b.sharechat.com/pfIjlnNIzR 46 https://b.sharechat.com/KcTmCGRbBR 47 https://b.sharechat.com/yNEchHmBER 48 https://b.sharechat.com/gHg4NT9tJR 49 https://b.sharechat.com/lgPaGfmxOR 50 https://b.sharechat.com/YRfVooU9PR 51 https://b.sharechat.com/uijEhY0cUR 52 https://b.sharechat.com/lCJsqLi54R 53 https://b.sharechat.com/ThbZm0nU9R 54 https://b.sharechat.com/TaDsdj0GeS 55 https://b.sharechat.com/kHXZjeFknS 56 https://b.sharechat.com/wzOgfpYhsS 57 https://b.sharechat.com/o3e3QnobvS 58 https://b.sharechat.com/9REddYXfCS 59 https://b.sharechat.com/adjcdpClHS 60 https://b.sharechat.com/XQxw1pQAKS 61 https://b.sharechat.com/6iZq53R8VS ഫോളോ and സപ്പോർട്ട് ഫോർ മി 💔🌜നിലാവിന്റെ കൂട്ടുകാരി 🌛💔 @nilaav123 #📙 നോവൽ #📔 കഥ
💝ഇഷയുടെ സൗഹൃദവും പ്രണയവും 💝 ✍️safna kannur Full part link. 1 https://sharechat.com/post/QMxKNP 2 https://sharechat.com/post/N73qre 3 https://sharechat.com/post/QMVw18 4 https://sharechat.com/post/EPnpZ5 5: https://sharechat.com/post/0Q7RzD 6 https://sharechat.com/post/Jr8qG5 7 https://sharechat.com/post/E40pje 8 https://sharechat.com/post/rmXpy7 9 https://sharechat.com/post/K3NNKJ 10 https://sharechat.com/post/54QQnJ 11 https://sharechat.com/post/8pa4bZ 12 https://sharechat.com/post/3qqNgZ 13 https://sharechat.com/post/GRkMZd 14 https://sharechat.com/post/nDZO5B 15 https://sharechat.com/post/Z7nxXM 16 https://sharechat.com/post/bAb3Gn 17 https://sharechat.com/post/jxROAk 18 https://sharechat.com/post/jxWdDx 19 https://sharechat.com/post/QzbGbb 20 https://sharechat.com/post/rvlDJb 21 https://sharechat.com/post/zllKgM 22 https://sharechat.com/post/grAJnNe 23 https://b.sharechat.com/56sgbCuTRO 24 https://b.sharechat.com/flYhV6iGTO 25 https://b.sharechat.com/TNp7S41UWO 26 https://b.sharechat.com/dC5AzzXJ1O #📙 നോവൽ #📔 കഥ
00:33 / 1.2 MB
💕മിഴികൾ പറഞ്ഞ പ്രണയം 💕 സ്റ്റോറി ക്ലൈമാക്സ്‌ ആയാലെന്താ.സഫൈസി നിങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ക്ലൈമാക്സ്‌ ആയില്ലല്ലോ. ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ആയി വീഡിയോ സഫൈസിയെന്ന ആംഗ്രി birds കപിളിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു .വീഡിയോ pwolichu 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍thankyuuuuuuuu❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ @👉💫❤️A!shu❤️💫👈 #📙 നോവൽ #📔 കഥ
നമ്മളെ കലിപ്പനും ഉണ്ടാക്കിതന്നു 💕മിഴികൾ പറഞ്ഞ പ്രണയം 💕 സ്റ്റോറിയുടെ pdf️.thankyuuuuu കലിപ്പാ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ .സഫൈസി എന്ന ആംഗ്രി ബേഡ്‌സ്ന്റെ റൊമാന്റിക് സ്റ്റോറി അറിയേണ്ടവർ താഴെ ഉള്ള ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക or whatsappലോട്ടു ഷെയർ ചെയ്തു link open ചെയ്യുക.... ഫുൾ പാർട്ട്‌ ലിങ്ക് പോസ്റ്റിയിട്ടുണ്ട് . ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്‌താൽ ഫുൾ പാർട്ട്‌ സ്റ്റോറിയും acnt ഉണ്ട് . 💕Mizhikal Paranja Pranayam💕 | മിഴികൾ പറഞ്ഞ പ്രണയം [Pdf] >> https://www.vipinpkd.tk/2020/01/mizhikal-paranja-pranayam-pdf.html #📙 നോവൽ #📔 കഥ @nilaav123
02:44 / 8 MB
സ്റ്റോറി അവസാനിച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ 💕മിഴികൾ പറഞ്ഞ പ്രണയം 💕സ്റ്റോറിയും സഫൈസിയും എന്നും ഉണ്ടാകും .അതിന്റെ തെളിവാണ് ദാ ഒരു മുത്ത് മണി സഫൈസിക്കായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ വീഡിയോ . Safasiye നിങ്ങളെ പോലെ എനിക്കും ശരിക്കും മിസ്സ്‌ ചെയ്യുന്നുണ്ട് . ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി സഫൈസി മുന്നിൽ എത്തിയ പോലെ .thankyuuu aami😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️വീഡിയോ pwolichu 😍😍😍😍സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് 👌👌👌👌👌👌👌👍👍👍👍 @💫💫aami💫💫 #📙 നോവൽ #📔 കഥ
മിഴികൾ പറഞ്ഞ പ്രണയം PDF Link PDF ലഭിക്കാൻ താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക or വാട്ട്സ്ആപിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക https://s.docworkspace.com/d/AJAhWf7knqMjoozt_dumFA Thankyuuu 📚STORY BOARD ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #📙 നോവൽ #📔 കഥ