@sharechatadminsupportodia
@sharechatadminsupportodia

ଶେୟରଚେଟ୍ ଆଡମିନ ସପୋର୍ଟ

ଶେୟରଚେଟ୍ ଆଡମିନ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ

ଶେୟରଚେଟ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ| ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ଆଡମିନ ହେବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ ଶେୟରଚେଟ୍ ରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଗ୍ରୁପର ଆଡମିନ| ଆଡମିନ ହେବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ "ଶେୟରଚେଟ୍ ଗ୍ରୁପ ଆଡମିନ ହଣ୍ଟ" ଫର୍ମ ଭରିଦିଅନ୍ତୁ| ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ ଶେୟରଚେଟ୍ ରେ  ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଆଡମିନ ପଦବୀ ମିଳିବ|
#

🤠ଶେୟରଚେଟ୍ ଗ୍ରୁପ ଆଡମିନ ହଣ୍ଟ

ଶେୟରଚେଟ୍ ଗ୍ରୁପ ଏଡମିନ ହଣ୍ଟ
ଶେୟରଚେଟ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ| ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ଆଡମିନ ହେବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ହୋଇପାରିବେ ଶେୟରଚେଟ୍ ରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଗ୍ରୁପର ଆଡମିନ| ଆଡମିନ ହେବା ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ "ଶେୟରଚେଟ୍ ଗ୍ରୁପ ଆଡମିନ ହଣ୍ଟ" ଫର୍ମ ଭରିଦିଅନ୍ତୁ| ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ଏବଂ ଉତ୍ତର ଅନୁସାରେ ଶେୟରଚେଟ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଏବଂ ଆଡମିନ ପଦବୀ ମିଳିବ|
45.3k ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି
1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ
ଅନ୍ୟ ଏପ୍ ରେ ଶେୟର କରନ୍ତୁ
Facebook
WhatsApp
ଲିଙ୍କ କପି କରନ୍ତୁ
ଡିଲିଟ କରନ୍ତୁ
Embed
ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ..
Embed Post
ଅନ୍ୟ ଏପ୍ ରେ ଶେୟର କରନ୍ତୁ
Facebook
WhatsApp
ଅନ-ଫୋଲୋ
ଲିଙ୍କ କପି କରନ୍ତୁ
ରିପୋର୍ଟ
ବ୍ଲକ କରନ୍ତୁ
ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ କାରଣ,