@shoetrack9021609919
@shoetrack9021609919

shoe Track Footwear

3 महिने गँरटी देणारा पुण्यातला एकमेव दुकानदार

आँफिस वेअर शुज 400 रूपये ( 10 डिझाईन उपलब्ध ) चिटकवलेला भाग निघाल्यास पूर्ण शिलाई फ्री शुज फेकून देऊ पर्यत शिलाई फ्री - लाईफटाईम वाँरटी सह रिपेअरींग ला शुज 1 दिवस ठेवून जावे लागेल 3 महिन्यात सोल कट झाल्यास नवीन शुज स्वस्त आणून दाखविल्यास 100 रूपये बक्षीस कुणी 3 महिने गँरटी दिल्यास पावती दाखवा शुज फ्री तुमचे 10 टक्के रक्कम अनाथ व अपंग मूलांना राखीव Shoe Track Footwear 3 महिने गँरटी देणारा पुण्यातला एकमेव दुकानदार 560 शुक्रवार पेठ , गजराज चौक खडक पोलिस चौकीच्या एक चौक पुढे स्वारगेट बस स्टँड पासून 2 मिनिटाच्या अंतरावर मँडम पुष्पा कांबळे - 8390372326 प्रमोद कुमार कांबळे - 9021609919 ( दुकानाची वेळ - दुपारी 12 ते रात्री 9 ) ( आम्ही कुरियर पाठवत नाही, आमच्या शाँप वर भेट दया ) #✋ आम्ही पुणेकर
#

✋ आम्ही पुणेकर

✋ आम्ही पुणेकर - राधिकाच्या नवयाचा शुज 0000 HONE Keeper गँरी स्टाईल आँफिस शूज गुरूनाथ सुभेदार चा शुज 400 रूपये शुज फेकून देऊ पर्यत शिलाई फ्री - लाईफटाईम वारटी सह स्वस्त आणून दाखविल्यास 100 रूपये बक्षीस तुमचे 10 टक्के रक्कम अनाथ व अपंग मूलांना राखीव 3 महिन्यात शुज फाटला तर नवीन शुज कुणी 3 महिने गॅरटी दिल्यास पावती दाखवा शुज फ्री 3 महिने गॅरटी देणारा पुण्यातला एकमेव दुकानदार Shoe Track Footwear स्वारगेट बस स्टैंड पुणे - ShareChat
101 जणांनी पाहिले
7 तासांपूर्वी
लोफर शुज 600 रूपये ( 10 डिझाईन उपलब्ध ) चिटकवलेला भाग निघाल्यास पूर्ण शिलाई फ्री शुज फेकून देऊ पर्यत शिलाई फ्री - लाईफटाईम वाँरटी सह रिपेअरींग ला शुज 1 दिवस ठेवून जावे लागेल 3 महिन्यात सोल कट झाल्यास नवीन शुज स्वस्त आणून दाखविल्यास 100 रूपये बक्षीस कुणी 3 महिने गँरटी दिल्यास पावती दाखवा शुज फ्री तुमचे 10 टक्के रक्कम अनाथ व अपंग मूलांना राखीव Shoe Track Footwear 3 महिने गँरटी देणारा पुण्यातला एकमेव दुकानदार 560 शुक्रवार पेठ , गजराज चौक खडक पोलिस चौकीच्या एक चौक पुढे स्वारगेट बस स्टँड पासून 2 मिनिटाच्या अंतरावर मँडम पुष्पा कांबळे - 8390372326 प्रमोद कुमार कांबळे - 9021609919 ( दुकानाची वेळ - दुपारी 12 ते रात्री 9 ) ( आम्ही कुरियर पाठवत नाही, आमच्या शाँप वर भेट दया ) #🌄सुप्रभात
#

🌄सुप्रभात

🌄सुप्रभात - TOUCG GUCCI लोफर शुज 600 रूपये ( 10 डिझाईन उपलब्ध ) शुज फेकून देऊ पर्यत शिलाई फ्री - लाईफटाईम वाँरटी सह स्वस्त आणून दाखविल्यास 100 रूपये बक्षीस तुमचे 10 टक्के रक्कम अनाथ व अपंग मूलांना राखीव 3 महिन्यात शुज फाटला तर नवीन शुज कुणी 3 महिने गॅरटी दिल्यास पावती दाखवा शुज फ्री 3 महिने गॅरटी देणारा पुण्यातला एकमेव दुकानदार Shoe Track Footwear स्वारगेट बस स्टैंड पुणे - ShareChat
161 जणांनी पाहिले
2 दिवसांपूर्वी
स्पोर्ट सँन्डल 500 रूपये ( 10 डिझाईन व कलर उपलब्ध ) सँन्डल फेकून देऊ पर्यत शिलाई फ्री - लाईफटाईम वाँरटी सह 3 महिन्यात सोल कट झाल्यास नवीन सँन्डल स्वस्त आणून दाखविल्यास 100 रूपये बक्षीस कुणी 3 महिने गँरटी दिल्यास पावती दाखवा सँन्डल फ्री तुमचे 10 टक्के रक्कम अनाथ व अपंग मूलांना राखीव Shoe Track Footwear 3 महिने गँरटी देणारा पुण्यातला एकमेव दुकानदार 560 शुक्रवार पेठ , गजराज चौक खडक पोलिस चौकीच्या एक चौक पुढे स्वारगेट बस स्टँड पासून 2 मिनिटाच्या अंतरावर मँडम पुष्पा कांबळे - 8390372326 प्रमोद कुमार कांबळे - 9021609919 ( दुकानाची वेळ - दुपारी 12 ते रात्री 9 ) ( आम्ही कुरियर पाठवत नाही, आमच्या शाँप वर भेट दया ) #📸माझी फोटोग्राफी
#

📸माझी फोटोग्राफी

📸माझी फोटोग्राफी - ShareChat
199 जणांनी पाहिले
8 दिवसांपूर्वी
लोफर शुज 600 रूपये ( 10 डिझाईन उपलब्ध ) चिटकवलेला भाग निघाल्यास पूर्ण शिलाई फ्री शुज फेकून देऊ पर्यत शिलाई फ्री - लाईफटाईम वाँरटी सह रिपेअरींग ला शुज 1 दिवस ठेवून जावे लागेल 3 महिन्यात सोल कट झाल्यास नवीन शुज स्वस्त आणून दाखविल्यास 100 रूपये बक्षीस कुणी 3 महिने गँरटी दिल्यास पावती दाखवा शुज फ्री तुमचे 10 टक्के रक्कम अनाथ व अपंग मूलांना राखीव Shoe Track Footwear 3 महिने गँरटी देणारा पुण्यातला एकमेव दुकानदार 560 शुक्रवार पेठ , गजराज चौक खडक पोलिस चौकीच्या एक चौक पुढे स्वारगेट बस स्टँड पासून 2 मिनिटाच्या अंतरावर मँडम पुष्पा कांबळे - 8390372326 प्रमोद कुमार कांबळे - 9021609919 #🌄सुप्रभात ( दुकानाची वेळ - दुपारी 12 ते रात्री 9 ) ( आम्ही कुरियर पाठवत नाही, आमच्या शाँप वर भेट दया )
#

🌄सुप्रभात

🌄सुप्रभात - ShareChat
114 जणांनी पाहिले
10 दिवसांपूर्वी
आँफिस वेअर शुज 400 रूपये ( 10 डिझाईन उपलब्ध ) चिटकवलेला भाग निघाल्यास पूर्ण शिलाई फ्री शुज फेकून देऊ पर्यत शिलाई फ्री - लाईफटाईम वाँरटी सह रिपेअरींग ला शुज 1 दिवस ठेवून जावे लागेल 3 महिन्यात सोल कट झाल्यास नवीन शुज स्वस्त आणून दाखविल्यास 100 रूपये बक्षीस कुणी 3 महिने गँरटी दिल्यास पावती दाखवा शुज फ्री तुमचे 10 टक्के रक्कम अनाथ व अपंग मूलांना राखीव Shoe Track Footwear 3 महिने गँरटी देणारा पुण्यातला एकमेव दुकानदार 560 शुक्रवार पेठ , गजराज चौक खडक पोलिस चौकीच्या एक चौक पुढे स्वारगेट बस स्टँड पासून 2 मिनिटाच्या अंतरावर मँडम पुष्पा कांबळे - 8390372326 प्रमोद कुमार कांबळे - 9021609919 ( दुकानाची वेळ - दुपारी 12 ते रात्री #✋ आम्ही पुणेकर 9 ) ( आम्ही कुरियर पाठवत नाही, आमच्या शाँप वर भेट दया )
#

✋ आम्ही पुणेकर

✋ आम्ही पुणेकर - ShareChat
218 जणांनी पाहिले
12 दिवसांपूर्वी
आँफिस वेअर शुज 400 रूपये ( 10 डिझाईन उपलब्ध ) चिटकवलेला भाग निघाल्यास पूर्ण शिलाई फ्री शुज फेकून देऊ पर्यत शिलाई फ्री - लाईफटाईम वाँरटी सह रिपेअरींग ला शुज 1 दिवस ठेवून जावे लागेल 3 महिन्यात सोल कट झाल्यास नवीन शुज स्वस्त आणून दाखविल्यास 100 रूपये बक्षीस कुणी 3 महिने गँरटी दिल्यास पावती दाखवा शुज फ्री तुमचे 10 टक्के रक्कम अनाथ व अपंग मूलांना राखीव Shoe Track Footwear 3 महिने गँरटी देणारा पुण्यातला एकमेव दुकानदार 560 शुक्रवार पेठ , गजराज चौक खडक पोलिस चौकीच्या एक चौक पुढे स्वारगेट बस स्टँड पासून 2 मिनिटाच्या अंतरावर मँडम पुष्पा कांबळे - 8390372326 प्रमोद कुमार कांबळे - 9021609919 ( दुकानाची वेळ - दुपारी 12 ते रात्री #✋ आम्ही पुणेकर 9 ) ( आम्ही कुरियर पाठवत नाही, आमच्या शाँप वर भेट दया )
#

✋ आम्ही पुणेकर

✋ आम्ही पुणेकर - ShareChat
173 जणांनी पाहिले
12 दिवसांपूर्वी
Air Copy 400 रूपये व 800 रूपये रिपेअरींग ला शुज 1 दिवस ठेवून जावे लागेल चिटकवलेला भाग निघाल्यास पूर्ण शिलाई फ्री शुज फेकून देऊ पर्यत शिलाई फ्री - लाईफटाईम वाँरटी सह 3 महिन्यात सोल कट झाल्यास नवीन शुज स्वस्त आणून दाखविल्यास 100 रूपये बक्षीस कुणी 3 महिने गँरटी दिल्यास पावती दाखवा शुज फ्री तुमचे 10 टक्के रक्कम अनाथ व अपंग मूलांना राखीव Shoe Track Footwear 3 महिने गँरटी देणारा पुण्यातला एकमेव दुकानदार 560 शुक्रवार पेठ , गजराज चौक खडक पोलिस चौकीच्या एक चौक पुढे स्वारगेट बस स्टँड पासून 2 मिनिटाच्या अंतरावर संपर्क - मँडम पुष्पा कांबळे - 8390372326 प्रमोद कुमार कांबळे - 9021609919 ( दुकानाची वेळ - दुपारी 12 ते रात्री 9 ) #🙏जय महाराष्ट्र
#

🙏जय महाराष्ट्र

🙏जय महाराष्ट्र - INS AIR Air causal - 400 रूपये मी आँफरच खतरनाक देतो माझा पॅटर्नच वेगळा आहे शु ट्रॅक पॅटर्न Air copy - 800 रूपये बघा 10 दुकानात चौकशी करून आररररररररा खतरनाक शुज फेकून देऊ पर्यत शिलाई फ्री - लाईफटाईम वॉरटी सह स्वस्त आणून दाखविल्यास 100 रूपये बक्षीस तुमचे 10 टक्के रक्कम अनाथ व अपंग मूलांना राखीव कुणी 3 महिने गॅरटी दिल्यास पावती दाखवा शुज फ्री 3 महिने गॅरटी देणारा पुण्यातला एकमेव दुकानदार Shoe Track Footwear स्वारगेट बस स्टैंड पुणे पुष्पा कांबळे 8390372326 / प्रमोद कांबळे 9021609919 - ShareChat
134 जणांनी पाहिले
20 दिवसांपूर्वी
इतर अॅप्स वर शेअर करा
Facebook
WhatsApp
लिंक कॉपी करा
काढून टाका
Embed
मला ही पोस्ट रिपोर्ट करावी वाटते कारण ही पोस्ट...
Embed Post
इतर अॅप्स वर शेअर करा
Facebook
WhatsApp
अनफॉलो
लिंक कॉपी करा
रिपोर्ट करा
ब्लॉक करा
रिपोर्ट करण्याचे कारण..