@singersrikrishna
@singersrikrishna

Sri Krishna

ఐ లవ్ షేర్ చాట్

00:36 / 1.9 MB
Here is my new song in Shravan Bharadwaj garu’s musical Vinara sodara veera kumara..Lyrics by Lakshmi Bhupala garu.. Female vocals by Kavya garu Plz listen at your free time Thank you #srikrishna_vishnubhotla
01:00 / 4.8 MB
Here is my vocals for Thalaiva,Super star Rajnikanth garu for the film PETTA..(Telugu) #srikrishna_vishnubhotla
@anuragkulkarni7 @sahithichaganti @tejaswininandibhatla @saketh_komanduri @nayana_nair_ #srikrishna_vishnubhotla
Kammayi aavakaya,muddhapappu,vedi vedi annam lo chakkaga neyyi vesukoni sorry posukoni tinte....Aaha... #srikrishna_vishnubhotla