sohpalia ayurvedic center
ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਏ ਮੋਟਾਪਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਰਬੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੱਦ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਭੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕੈਲੋਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਕੈਲੋਰੀ ਚਰਬੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੇ। ਮੋਟੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਥਕਾਵਟ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਦਰਦ, ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ, ਚੂਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਲੱਕ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ 'ਚ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰਾਲ ਅਤੇ ਟਾਈਗਲਿਸਰਾਇਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਪਰ ਓਨੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ : . ਅੰਦਰੂਨੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਇਰਾਇਡ, ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਜਾਂ ਐਡ੍ਰਿਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। . ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। . ਮੋਟਾਪਾ ਕੁਝ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਆਦਿ 'ਚ। . ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟੇਰਾਈਡ, ਇੰਸੁਲਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਔਰਤ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਵਧੇਰੇ ਖਾਣਾ। ਮੋਟਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਏ? ਭਾਰ ਘਟਾਓ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ । ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੁਸਤੀ ਦਰੁਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆ ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਹਾਰਟਅਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੇਟ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਦਸੂਰਤ ਵੀ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਬੇਹੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਛੇਤੀ ਘੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫ਼ੈਲੀ ਚਰਬੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ‘ਚ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਚਰਬੀ ਵਧਣ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਆਦਿ। ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ Digestive system ਆਪਣੇ Digestive system ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਮੋਟਾਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ 100% ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਵਜਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਨੁਸਖਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜੜ ਤੋ ਖ਼ਾਤਮਾ! ਸੋਚੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾਓ | ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ whatsap or call +9198154-44910 +9198170-70001 vaid jagar singh worldwide delivery(U.S.A, CANADA,ITALY,AUSTRALIA,DUBAI,SPAIN,NEWZELAND,ETC.) CALL US NOW..... #sohpalia ayurvedic center
#

sohpalia ayurvedic center

sohpalia ayurvedic center - VATURD SOHPALIA AYURVEDIC CENTER ( REGD . ) ਵਜਨ ਘਟਾਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 15 - 20 ਕਿੱਲੋ | + 9198154 - 44910 + 9198170 - 70001 | ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ । | ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਘਟਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਤੁਹਾਡੇ | ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ( ਪਰਫ਼ੈਕਟ ) ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । WEBSITE : - WWW . SOHPALIA . COM ਬਿਨਾ ਪਰਹੇਜ , ਬਿਨਾ ਸਾਇਡ ਇਫ਼ੈਕਟ 100 % WORLDWIDE | ਲਿਖ਼ਤੀ ਗਾਰੰਟਿਡ permanent ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇtioning - ShareChat
85 ਨੇ ਵੇਖਿਆ
8 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Call Now :- +9198154-44910 +9198170-70001 ਧਾਂਤ ਦਾ ਜਬਰਦਸਤ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ ਤੋਂ ਖਾਤਮਾ ਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮਰਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਫੈਦ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਦੀਆ ਨਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਦੀਆ ਨਸਾ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜੋ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਮਰਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਰਦ ਬਣੋ। ਸਾਡੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਧਾਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਾਡੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਅਜਮਾਓਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ ਦਵਾਉਦੇ ਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧਾਂਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਖਾਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਭਸਮਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :- +9198154-44910 +9198170-70001 24x7 whatsapp or call ਵੱਲੋਂ :- ਵੈਦ ਜਾਗਰ Plz share #sohpalia ayurvedic center
#

sohpalia ayurvedic center

sohpalia ayurvedic center - ੫੩ ANY TIME CALL U Oਧਾਂਤ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦਕ F ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਧਾਂਤ ਰੋਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਮਰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਧਾਂਤ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਮੱਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ + 9198154 - 44910 + 9198170 - 70001 SOHPALIA AYURVEDIC CENTER ( REGD . ) R | ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਾਪਿਸ ਆਵੇਗੀ ) Y | WEBSITE : - WWW . SOHPALIA . COM Aਲਾ - ShareChat
104 ਨੇ ਵੇਖਿਆ
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Call Now :-+9198154-44910 +9198170-70001 ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਵੀਰਜ:- ਵੀਰਜ ਇੱਕ ਜੈਵਿਕ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਜ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵੀਰਜ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਖੂਨ ਤੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਵੀਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀਰਜ ਬਣਨ ਵਿੱਚ 30 ਘੰਟੇ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 32 ਕਿੱਲੋ ਭੋਜਨ ਤੋਂ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਖ਼ੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਖ਼ੂਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਵੀਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁਨਣ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀਰਜ ਦੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੀਲ ਸ਼ੁਕਰਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੀਰਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਪੁਂਸਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਰਜ ਵਿਚ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਡਾਣੂ ਦੀ ਵੀਰਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕ੍ਰਾਣੂ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਮਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੱਰਦ ਦੇ 1 ml ਵੀਰਜ ਵਿੱਚ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁਕਰਾਣ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੀਰਜ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ੁਕ੍ਰਮ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ:- ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਨੀਲ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ:- 1. ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਅਸੰਤੁਲਨ 2. ਵੀਰਜ ਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 3. ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 4. ਟੈਸਟਿਕਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ 5. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਟ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ 6. ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰਟ, ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ 7. ਸਟੀਰੌਇਡਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ 8. ਮੋਟਾਪਾ 9. ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ 10. ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 11. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਥਮੈਥੁਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਆਦਿ। ਸਾਡਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜੜੀ-ਬੂਟਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਸੁਆਲ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਅਰੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੜੀ-ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। Contact us:- +9198154-44910 +9198170-70001 WHATSAPP OR CALL FROM:- VAID JAGAR #sohpalia ayurvedic center
#

sohpalia ayurvedic center

sohpalia ayurvedic center - SOHPALIA AYURVEDIC CENTER ( REGD . ) WEBSITE : - WWW . SOHPALIA . COM ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ | ਪੱਕਾ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ । ਵੀਰਜ ਨੂੰ ਗਾੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ । ਸਾਡੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ । ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਔਲਾਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । + 9198154 - 44910 Call now + 9198170 - 70001 ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ | ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਓ । - ShareChat
101 ਨੇ ਵੇਖਿਆ
2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
*ਮੂਲੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ* ਮੂਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਸਲਾਦ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੀਖੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਔਸ਼ਧੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੂਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 1. ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰੇ ਦੂਰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਪ ਲਈ ਮੂਲੀ ਦੇ ਰਸ 'ਚ ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। 2. ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਕੱਚੀ ਮੂਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਰਸ 'ਚ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 3. ਲੀਵਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮੂਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 4. ਪੀਲੀਆ ਰੋਗ ਪੀਲੀਆ ਰੋਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਮੂਲੀ ਦਾ ਰਸ ਪੀਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 1 ਮੂਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀਲੀਆ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5. ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਘੁਲਨਸ਼ੀਲ ਫਾਈਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਲੀ ਠੰਡਕ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ 'ਚ ਜਲਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 6. ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਮੂਲੀ 'ਚ ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +9198154-44910 +9198170-70001 ਵੱਲੋਂ - ਵੈਦ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ #sohpalia ayurvedic center
#

sohpalia ayurvedic center

sohpalia ayurvedic center - ShareChat
96 ਨੇ ਵੇਖਿਆ
4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Call now :- +9198154-44910 +9198170-70001 ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ, ਛਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਜਲਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰਾਡਕਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਚਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ... 1. ਮੁਹਾਸੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਹੀ ਮੁਹਾਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਵੀ ਆਇਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਸੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛਾਈਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਗੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 2. ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਧੂਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੇ ਇਹ ਧੱਬੇ ਤਿਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਲਾਪਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 3. ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। 4. ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਤਣਾਅ, ਹਾਰਮੋਨਸ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਛਾਈਆਂ ਉਭਰਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। 5. ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਕਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰਦ ਦਾ ਸਹੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖਾਣਾ। ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ੳੁੱਚ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਅਜਮਾਓ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :- ਵੈਦ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ +9198154-44910 +9198170-70001 Whatsapp or call #sohpalia ayurvedic center
#

sohpalia ayurvedic center

sohpalia ayurvedic center - ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖਾਤਮਾ * ਆਇਲੀ ਫੇਸ ਦਾਗ ਧੱਬੇ * ਡੈੱਡ ਸਕਿਨ * ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ । ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ * ਪਿੰਪਲ ' ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ | ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਅਜਮਾਓ ਚਿਹਰਾ ਏਨਾ ਗੋਰਾ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹੈਰਾਨ SOHPALIA AYURVEDIC CENTER ( REGD . ) + 9198154 - 44910 still Natum + 9198170 - 70001 : A WHATSAPP OR CALLE DELIVERY WEBSITE : - WWW . SOHPALIA . COM 100 % 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ - ShareChat
94 ਨੇ ਵੇਖਿਆ
5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
+9198154-44910 +9198170-70001 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਮਾਓ ਸਾਡੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਸੂਗਰ ਨੂੰ ਪੈਮਾਨੇ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਾਟਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੈੱਲਾ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੂਗਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਾ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੂਗਰ ਕਾਰਨ ਹਾਰਮੋਨਜ ਵਿਚ ਆਏ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਨ ਕਿਰਿਆ ਅੰਗ ਨੂੰ ਗਤੀਸੀਲ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਸੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੰਸੂਲੀਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ, ਵਜਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਸੂਗਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੂਗਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਜਿਹੀ ਰੋਜ ਖਾਣ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:-- +9198154-44910 +9198170-70001 ਜੇ ਪੋਸਟ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ! ਧੰਨਵਾਦ! World wide free delivery #sohpalia ayurvedic center
#

sohpalia ayurvedic center

sohpalia ayurvedic center - SOHPALIA AYURVEDIC CENTER ( REGD . ) DIABETES | CALI . + 9198154 - 44910 NOW + 9198170 - 70001 ਸ਼ੁਗਰ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ' ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁਗਰ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਸਟੌਕ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ , 999999999999 ਸਾਡੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਇੱਕ ਵਾਰੀ । ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ । ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ WEBSITE - : WWW . SOHPALIA . COM - ShareChat
113 ਨੇ ਵੇਖਿਆ
6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Call now :- +9198154-44910 +9198170-70001 ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ, ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਬੇਦਾਗ । ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਿਖਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਏ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ, ਪਿੰਪਲਸ, ਕੱਟ ਜਾਣਾ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਚਮੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਯੂਰਵੈਦ ਸਾਡੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ ਹੈ- ਨਿਖਾਰ ਲਈ- ਆਯੁਰਵੈਦ ਇਲਾਜ ਚਮੜੀ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਲ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ- ਕੁਦਰਤੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵਿਚ ਐਂਟੀ-ਮਾਈਕ੍ਰਬੀਅਲ ਗੁਣ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਲ-ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੀਲ-ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਲਈ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਦਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇਣ ਲਈ- ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਮੜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ,! ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ੳੁੱਚ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬੇਦਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਅਜਮਾਓ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :- ਵੈਦ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ +9198154-44910 +9198170-70001 Whatsapp or call #sohpalia ayurvedic center
#

sohpalia ayurvedic center

sohpalia ayurvedic center - CALL NOW WORLDWIDE W FREE SOHPALIA AYURVEFDIC CENTER ( REGD . ) | ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਪਾਓ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ CALL + 9198154 - 44910 WORLDWIDE + 9198170 - 70001 Mshipping | ਕਿੱਲ , ਸ਼ਾਈਆ , ਫਿਨਸੀਆ ਦੀ ਵਜਹ ਕਰਕੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ | ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ । WEBSITE : - WWW . SOHPALIA . COM ਸਾਡੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਲਵਿਦਾ । ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ । - ShareChat
96 ਨੇ ਵੇਖਿਆ
6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
ਸੈਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ। ਪਤੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਜਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਪਿਆਰ । ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਪਿਆਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ! ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ , ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ , ਨਸ਼ਾ, ਸਿਗਰੇਟ, ਤੰਬਾਕੂ , ਸ਼ਰਾਬ , ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਦਿ । ਇਹਨਾ ਸਭ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੋਸ਼ਣ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਲਿੰਗ ਸੰਭੋਗ ਲਈ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਆਦਾ ਹਸਤਮੈਥੂਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਆ ਜਾਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ,ਧਾਤ,ਨਸਾ ਦਾ ਢਿੱਲਾਪਨ,ਲਿੰਗ ਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ,ਸੰਭੋਗ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਮਾ ਲੱਗਣਾ ਆਦਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀਆ ਤੋ। ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ 20-25 ਔਸ਼ਧੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਤਰਾ ਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾ side effect ਦੇ।ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਦੀਆ ਨਸਾ ਤੇ ਮਾਸ-ਪੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲੇ 15-20 ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਕਰਾਣੂਆ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਸਤਮਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜਾਰਾ ਪੁਰਸ਼ਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੱਕ ਸੰਭੋਗ ਦੁਆਰਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :-- +9198154-44910 +9198170-70001 ਵੈਦ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ #sohpalia ayurvedic center
#

sohpalia ayurvedic center

sohpalia ayurvedic center - | ਇਹ ਹਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ | * ਜ਼ੋਸ ' ਚ ਕਮੀ * ਲਿੰਗ ਦਾ . * ਢਿੱਲਾਪਨ ਉਤੇਜਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਲਾ * ਪਤਲਾਪਣ * ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਦੀ ਕਮੀ - * ਧਾਤ * ਸੰਭੋਗ ਵਿਚ ਘੱਟ rrent FREE DELIVERY * ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ ਸਮਾ ਲੱਗਣਾ ਆਦਿ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਲਿੰਗ | ਵਿੱਚ ਅਕੜਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ , ਢਿੱਲਾਪਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਲਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ | ਆਪ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਚ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ । SOHPALIA AYURVEDIC CENTER ( REGD . ) + 9198154 - 44910 | + 9198170 - 70001 WWW . SOHPALI8 . COM - ShareChat
126 ਨੇ ਵੇਖਿਆ
3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Call now :- +9198154-44910 +9198170-70001 ਵਜਨ ਵਧਾਓ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੁਬਲੇਪਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣੋ ਸਿਰਫ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ : ਬਹੁੱਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਕਿਦਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਸਿਹਤ ਬਣੋਂਨ ਲਈ ਕੀ ਖਾਇਏ। ਸ਼ਰੀਰ ਬਣੋਂਨ ਲਈ ਟਿਪਸ, ਸਿਹਤ ਬਣੋਂਨ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ, ਭਾਰ ਵਧਾਓਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰ ਵਧਾਓਣ ਲਈ ਕਸਰਤ, ਭਾਰ ਵਧਾਓਣ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ, ਭਾਰ ਵਧਾਓਣ ਲਈ ਯੋਗਾ, ਭਾਰ ਵਧਾਓਣ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਭਾਰ ਵਧਾਓਣ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ, ਭਾਰ ਵਧਾਓਣ ਦਾ ਡਾਇਟ ਚਾਰਟ, ਬੋਡੀ ਬਣੋਂਨ ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ, ਬੋਡੀ ਬਣੋਂਨ ਲਈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਡੀ ਬਣੋਂਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ, ਬੋਡੀ ਬਣੋਂਨ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਬੋਡੀ ਬਣੋਂਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮਸਲ ਬਣੋਂਨ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ , ਮਸਲ ਕਿਦਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਡਾਇਟ ਚਾਰਟ, ਮਸਲ ਕਿਦਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਭਾਰ ਵਜਨ ਵਧਾਓਣ ਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਨਤੀਜੇ (ਰਿਜਲਟ) ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਨੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਸ ਨਾਲ 1 ਵਿਚ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ 5 – 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਚ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰ ਬਰੋਬਰ ਵਧੇਗਾ। ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15-20 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਧਾਓ ਬਿਨਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵਜਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਅਪਣੇ ਪਤਲੇਪਨ ਤੋਂ ਬਹੁੱਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵਧਾਓਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਤਲਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁੱਤ ਕੁਜ਼ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਚ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਏਨਾ ਕੁਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ਼ ਭਾਰ ਵਧਾਓਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ। ਇਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁੱਤ ਜਲਦੀ ਭਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਿਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਓਗੇ ਪਚਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦਵਾਈ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਜਿਗਰ-ਮੇਦਾ-ਤੀਲੀ-ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਖੂਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਫੈਟ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੋਡੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਸਲ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਦਿਖਣਾਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਪੜੇ ਟਾਈਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਚੇਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ! Plz share ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ :- ਵੈਦ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ :- +9198154-44910 +9198170-70001 Whatsapp or call #sohpalia ayurvedic center
#

sohpalia ayurvedic center

sohpalia ayurvedic center - ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ । ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ' ਤੇ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ । ਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ । ਅਸੀ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ । + 9198154 - 44910 + 9198170 - 70001 WORLD WIDE DELIVERY FREE SOHPALIA AYURVEDIC CENTER ( REGD . ) ਸੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ । WEBSITE : - WWW . SOHPALIA . COM - ShareChat
112 ਨੇ ਵੇਖਿਆ
3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਕੀ ਐਪਸ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ
Facebook
WhatsApp
ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
ਰੱਦ ਕਰੋ
Embed
ਮੈਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਯਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਓਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ...
Embed Post