📰 20 માર્ચનાં સમાચાર
તાંત્રિકે 13 વર્ષની બાળકી પર આચર્યું દુષ્કર્મ #📰 20 માર્ચનાં સમાચાર
01:30 / 4.3 MB
#📰 20 માર્ચનાં સમાચાર
02:07 / 8.3 MB
#📰 20 માર્ચનાં સમાચાર
00:29 / 1.5 MB
#📰 20 માર્ચનાં સમાચાર
01:30 / 6.3 MB
#📰 20 માર્ચનાં સમાચાર
01:30 / 4.3 MB
#📰 20 માર્ચનાં સમાચાર
01:30 / 3.9 MB
#📰 20 માર્ચનાં સમાચાર
02:07 / 8.3 MB
#📰 20 માર્ચનાં સમાચાર
#MetrotimesNews,સ્ટરલીગહોસ્પીટલદ્રારાદર્દીસાથેછેતરપીડીસામેFIR. #📰 20 માર્ચનાં સમાચાર
18 मार्च, 1871 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में इतिहास में पहली बार मजदूरों ने अपनी हुकूमत कायम की. मजदूर वर्ग के इस साहसिक कारनामे से फ्रांस ही नहीं, समूची दुनिया के पूँजीपतियों के कलेजे दहल उठे. उन्होंने मजदूर के इस पहले राज्य का गला घोंट देने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया और आखिरकार उन्होंने कम्यून को खून की नदियों में डुबो दिया. हालांकि #पेरिसकम्यून सिर्फ 72 दिनों तक कायम रह सका लेकिन इस दौरान उसने समाजवादी राज्य का एक छोटा सा मॉडल पेश किया कि किस तरह शोषण-उत्पीड़न, भेदभाव-गैरबराबरी से मुक्त समाज कायम करना कोरी कल्पना नहीं है. पेरिस कम्यून की पराजय ने भी दुनिया के मजदूर वर्ग को बेशकीमती सबक सिखाये. इन सबकों को आत्मसात करके ही सर्वहारा क्रान्तियों की अगली कड़ियों का निर्माण सम्भव हो सका था. आज भी, विश्व सर्वहारा क्रान्तियों के नये चक्र में, नई मजदूर क्रान्ति की राह को पेरिस कम्यून की मशाल रोशन करती रहेगी! #📰 20 માર્ચનાં સમાચાર