📰 25 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
03:35 / 15.2 MB
*2007में कौन सोच सकता था कि ये आदमी एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा।।* #📰 25 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #🙏 નમસ્તે ટ્રમ્પ #🙋‍♂️ રાષ્ટ્રપતિ ભવન પહોંચ્યા ટ્રમ્પ #🙋‍♂️ ફરી ગુજરાતમાં પથારજો ટ્રમ્પ #🇮🇳 IND & USA 🇺🇸 ની દોસ્તી
#📰 25 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #😲 અદ્ભુત #😍 મારુ રંગીલું ગુજરાત #👏 વિકાસશીલ ગુજરાત
#📰 25 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #🙋‍♂️ ફરી ગુજરાતમાં પથારજો ટ્રમ્પ #🙏 ગાંધી આશ્રમની મુલાકાત
#📰 25 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #🔥 દિલ્હીમાં હિંસા
#📰 25 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #📚 આજનું જ્ઞાન #😲 અદ્ભુત
#📰 25 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #🇮🇳 IND & USA 🇺🇸 ની દોસ્તી #👌 મોદી સરકાર
00:19 / 898.2 KB
#📰 25 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
00:22 / 713.3 KB
#📰 25 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
#📰 25 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર #🙋‍♂️ ટ્રમ્પનું ભારતમાં આગમન #😥 દર્દભરી વાતો #😢 So Sorry..... #🤣 વાહ રે જીંદગી 😥
00:29 / 1.2 MB
#📰 25 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર donald ટ્રમ્પે ગજાવ્યું મોઢેરા ? - કરી આ વાત ? // ક્રિકેટ - એક તરફ ભારતની જીત તો બીજી તરફ થઈ હાર ? // ભાગ્યશ્રી નું ફિલ્મોમાં કમબેક ?