📰 24 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 24 માર્ચનાં સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર
#📰 24 માર્ચનાં સમાચાર #🌅 સુપ્રભાત #🙏 શ્રદ્ધાંજલિ #🎉 તહેવારો #😍 સુંદર સવાર
00:16 / 1.1 MB
#📰 24 માર્ચનાં સમાચાર
આજે રાત્રે 12 વાગ્યાથી સમગ્ર રાજ્યમાં લોકડાઉન:.DGP શિવાનંદ ઝા #🔒 ગુજરાત લોકડાઉન #📰 24 માર્ચનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📄 સુરત સમાચાર
What is a Lockdown? How are the conditions? Learn in this report
What is a City Lockdown? How are the conditions? Learn in this report Given the growing threat of the Corona Virus infection, the situati...
#🔒 ગુજરાત લોકડાઉન *🚫🚫31 માર્ચ સુધી સમગ્ર ગુજરાત લોક ડાઉન* *🚳શુ હોય છે લોક ડાઉન??* *🚷બહાર નિકળશો તો શું કાર્યવાહી થશે??* *⁉️જાણો કઈ કઈ વસ્તુ ચાલુ રહેશે અને શું શું બંદ થશે* *💁‍♀💁‍♂ સંપુર્ણ અહેવાલ માટે નીચેની લિંક અથવા ફોટો પર ક્લીક કરો* 👉🏿 https://www.gujaratbooks.com/2020/03/what-is-lockdown-how-are-conditions.html #😷 કોરોના વાયરસનો પ્રકોપ #😱 કોરોના વાયરસ નો હાહાકાર #📰 24 માર્ચનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર