🤗 સરકારનો મોટો નિર્ણય
#🤗 સરકારનો મોટો નિર્ણય
#🤗 સરકારનો મોટો નિર્ણય
#🤗 સરકારનો મોટો નિર્ણય
Aarogya Setu - Apps on Google Play
Aarogya Setu is a mobile application developed by the Government of India to connect essential health services with the people of India in our combined fight against COVID-19. The App is aimed at augmenting the initiatives of the Government of India, particularly the Department of Health, in proactively reaching out to and informing the users of the app regarding risks, best practices and relevant advisories pertaining to the containment of COVID-19.
I recommend Aarogya Setu app to fight against COVID19. Please download and share it using this link Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.aarogyasetu #🤗 સરકારનો મોટો નિર્ણય #🇮🇳 મારુ ભારત #👌 અમુલ્ય વિચારોનો ખજાનો #📚 મારા વિચારો #📚 આજનું જ્ઞાન iOS : itms-apps://itunes.apple.com/app/id1505825357
00:15 / 2.2 MB
#🤗 સરકારનો મોટો નિર્ણય
#🤗 સરકારનો મોટો નિર્ણય #🌙 શુભ રાત્રી #🌅 Good Morning #😷 કોરોના વાયરસનો પ્રકોપ #👮‍♂️ જય જવાન
#😎 ગુજરાતી મોટાભાઈ #👌 શેરચેટ Trends #🤗 સરકારનો મોટો નિર્ણય #🤪 LOL #😱 કોરોના વાયરસ નો હાહાકાર
00:29 / 1.1 MB
#🤗 સરકારનો મોટો નિર્ણય - ??? ધોરણ 1 થી 8 વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા જ નહીં......
દેશમાં 147 કેસઃUP સરકારનો મોટો નિર્ણય ધો. 8 સુધીના તમામ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા વગર આગળના ધોરણમાં જવા દેવાશે દિલ્હી-એનસીઆર અને ભુવનેશ્વરમાં લેબોરેટરી શરૂ કરવામાં આવશે, એક પ્રયોગશાળામાં દરરોજ 1400 સેમ્પલની તપાસ કરવામાં આવશે 49 તપાસ કેન્દ્ર મેડિકલ કોલેજ, સીએસઆઈઆર, ડીબીટી અને ડીઆરડીઓ સહિત અન્ય સ્થળો પર શરૂ કરવામાં આવશે.  હાલ દેશમાં 72 લેબ આ સંક્રમણની તપાસ કરી રહી છે, 21 જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધી દેશમાં 11,500 સેમ્પલની તપાસ કરવામાં આવી છે. દેશમાં કોરોના વાઈરસનું સંક્રમણ દિવસે દિવસેને વધી રહ્યું છે. રવિવાર રાતથી મંગળવાર રાત સુધી એટલે કે 48 કલાકમાં સંક્રમિતોની સંખ્યા ૯૯થી લધીને 147 થઈ ગઈ છે. બુધવારે પૂણેમાં વધુ એક દર્દીનો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. આ સાથે જ કેન્દ્રીય મંત્રી સુરેશ પ્રભુએ નેગેટિવ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ પણ પોતાને 14 દિવસ માટે આઈસોલેટ કર્યા છે. તેઓ તાજેતરમાં સાઉદી અરબથી પાછા આવ્યા હતા. તેમણે ટેસ્ટ પણ કરાવ્યો હતો, જે નેગેટિવ આવ્યો હતો. 147 કેસમાં 112 ભારતીય દર્દીઓ છે જ્યારે 24 વિદેશી દર્દીઓ છે. મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધારે 38 કેસ છે જ્યારે કેરળમાં 25 અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 15 કેસ છે. 14 દર્દીઓને હોસ્પિટલમાંથી રજા અપાઈ છે. #🤗 સરકારનો મોટો નિર્ણય
દેશમાં 147 કેસઃUP સરકારનો મોટો નિર્ણય ધો. 8 સુધીના તમામ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા વગર આગળના ધોરણમાં જવા દેવાશે દિલ્હી-એનસીઆર અને ભુવનેશ્વરમાં લેબોરેટરી શરૂ કરવામાં આવશે, એક પ્રયોગશાળામાં દરરોજ 1400 સેમ્પલની તપાસ કરવામાં આવશે 49 તપાસ કેન્દ્ર મેડિકલ કોલેજ, સીએસઆઈઆર, ડીબીટી અને ડીઆરડીઓ સહિત અન્ય સ્થળો પર શરૂ કરવામાં આવશે.  હાલ દેશમાં 72 લેબ આ સંક્રમણની તપાસ કરી રહી છે, 21 જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધી દેશમાં 11,500 સેમ્પલની તપાસ કરવામાં આવી છે. દેશમાં કોરોના વાઈરસનું સંક્રમણ દિવસે દિવસેને વધી રહ્યું છે. રવિવાર રાતથી મંગળવાર રાત સુધી એટલે કે 48 કલાકમાં સંક્રમિતોની સંખ્યા ૯૯થી લધીને 147 થઈ ગઈ છે. બુધવારે પૂણેમાં વધુ એક દર્દીનો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. આ સાથે જ કેન્દ્રીય મંત્રી સુરેશ પ્રભુએ નેગેટિવ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ પણ પોતાને 14 દિવસ માટે આઈસોલેટ કર્યા છે. તેઓ તાજેતરમાં સાઉદી અરબથી પાછા આવ્યા હતા. તેમણે ટેસ્ટ પણ કરાવ્યો હતો, જે નેગેટિવ આવ્યો હતો. 147 કેસમાં 112 ભારતીય દર્દીઓ છે જ્યારે 24 વિદેશી દર્દીઓ છે. મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધારે 38 કેસ છે જ્યારે કેરળમાં 25 અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 15 કેસ છે. 14 દર્દીઓને હોસ્પિટલમાંથી રજા અપાઈ છે. #🤗 સરકારનો મોટો નિર્ણય
દેશમાં 147 કેસઃUP સરકારનો મોટો નિર્ણય ધો. 8 સુધીના તમામ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા વગર આગળના ધોરણમાં જવા દેવાશે દિલ્હી-એનસીઆર અને ભુવનેશ્વરમાં લેબોરેટરી શરૂ કરવામાં આવશે, એક પ્રયોગશાળામાં દરરોજ 1400 સેમ્પલની તપાસ કરવામાં આવશે 49 તપાસ કેન્દ્ર મેડિકલ કોલેજ, સીએસઆઈઆર, ડીબીટી અને ડીઆરડીઓ સહિત અન્ય સ્થળો પર શરૂ કરવામાં આવશે.  હાલ દેશમાં 72 લેબ આ સંક્રમણની તપાસ કરી રહી છે, 21 જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધી દેશમાં 11,500 સેમ્પલની તપાસ કરવામાં આવી છે. દેશમાં કોરોના વાઈરસનું સંક્રમણ દિવસે દિવસેને વધી રહ્યું છે. રવિવાર રાતથી મંગળવાર રાત સુધી એટલે કે 48 કલાકમાં સંક્રમિતોની સંખ્યા ૯૯થી લધીને 147 થઈ ગઈ છે. બુધવારે પૂણેમાં વધુ એક દર્દીનો રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. આ સાથે જ કેન્દ્રીય મંત્રી સુરેશ પ્રભુએ નેગેટિવ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ પણ પોતાને 14 દિવસ માટે આઈસોલેટ કર્યા છે. તેઓ તાજેતરમાં સાઉદી અરબથી પાછા આવ્યા હતા. તેમણે ટેસ્ટ પણ કરાવ્યો હતો, જે નેગેટિવ આવ્યો હતો. 147 કેસમાં 112 ભારતીય દર્દીઓ છે જ્યારે 24 વિદેશી દર્દીઓ છે. મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધારે 38 કેસ છે જ્યારે કેરળમાં 25 અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 15 કેસ છે. 14 દર્દીઓને હોસ્પિટલમાંથી રજા અપાઈ છે. #🤗 સરકારનો મોટો નિર્ણય