❓ દિલ્હીમાં તોફાનનું સત્ય
#❓ દિલ્હીમાં તોફાનનું સત્ય
00:10 / 321.5 KB
#❓ દિલ્હીમાં તોફાનનું સત્ય
00:13 / 814.7 KB
#❓ દિલ્હીમાં તોફાનનું સત્ય #🔥 દિલ્હી હિંસા : 38ના મોત
00:29 / 2.1 MB
#❓ દિલ્હીમાં તોફાનનું સત્ય
#❓ દિલ્હીમાં તોફાનનું સત્ય
00:22 / 1.1 MB
#❓ દિલ્હીમાં તોફાનનું સત્ય
00:29 / 1 MB
#❓ દિલ્હીમાં તોફાનનું સત્ય - ???
#❓ દિલ્હીમાં તોફાનનું સત્ય મારી 👫 પોસ્ટ સુધી 😢 આવ્યા છો 👨 તો પછી🍨 લાઈક શેર💞 અને હા🙌 ફોલો કરતા 👩 જાવ ને 🌹
#❓ દિલ્હીમાં તોફાનનું સત્ય મારી 👫 પોસ્ટ સુધી 😢 આવ્યા છો 👨 તો પછી🍨 લાઈક શેર💞 અને હા🙌 ફોલો કરતા 👩 જાવ ને 🌹
અત્યાર સુધી 38ના મોત, પોલીસે 48 FIR દાખલ કરી; ક્રાઈમ બ્રાન્ચની SIT કરશે સમગ્ર ઘટનાની તપાસ નાગરિકતા સંશોધન એક્ટ (CAA)ના નામે થયેલી હિંસા હવે અટકી છે. જોકે હજી અહીંના રસ્તાઓ પર તણાવનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. ગુરુવાર રાત સુધીમાં અહીં હિંસામાં મૃત્યુ પામેલા લોકોનો આંકડો 38એ પહોંચી ગયો હતો, જ્યારે 200થી વધારે લોકો ઘાયલ થયા છે. દિલ્હી પોલીસ અને સરકાર દ્વારા શાંતિ જાળવવાની અપીલ કરવામાં આવી રહી છે. ઉત્તર પૂર્વી વિસ્તારમાં થયેલી હિંસાની તપાસ કરવા માટે પોલીસ તરફથી SIT બનાવવામાં આવી છે. #❓ દિલ્હીમાં તોફાનનું સત્ય