🤱பெண்கள் பாதுகாப்பு தினம்
Relationship Advice. Spread for awareness. You found him on facebook. You check his Profile picture. He is handsome. He inboxed you. You reply, all excited. You'll want 2 hook up. You set a date. You dress up that perfume on. Smelling good. You put on a make up. Fresh breath and new weave. He takes you for lunch. He takes you for drinks. You two have a good time. He rubs your hand and makes you laugh. Gives you looks and smiles. You stupidly fall in love. It's like you've known him forever. He takes you to his apartment. He makes you feel comfortable. He lays you on his bed. He kisses you passionately. You love his aggression, his strength. You love his power and you give in. He feels good. Everything seems good. You know it's wrong, but it feels good. You ask for protection, he says it's too late. You obey and don't disturb. He says he loves you. And you don't hesitate to say, That you love him too. He hits it nice and slow. After, he goes to the kitchen, to get a glass of water. He helps you drink it, ooohh man. You feel special. "He must be the one" you think to yourself. You get dressed. He takes you to the taxi park. He kisses you on the cheeks and says "I had a great time" Gives you cash to pay for the taxi. You smile and say. "See you tomorrow babe." He stays silent. Your taxi drives away, In the taxi you can't stop smiling. You get home and inbox him that you got home safe. He is online, but doesn't reply. It's unlike him, so you inbox him again. He doesn't respond. Minutes later you can't find him on your friend list. HE BLOCKED YOU. Days, weeks, months passes by. You start feeling sick, weak, loose weight, act strange with sores in your mouth. You go to the clinic. Get tested. Minutes later, Nurse walks in."I'm sorry. You're #HIV Positive and #Pregnant!" "HOW ?" You don't understand. Reality hits you. You walk home. Scared. Confused. You go to the bus stop. You lay, hopeless, emotionless. You see death coming nearer. You look into the sky & mumble a prayer. That's the end of you. Don't be that girl! Live well. Stop Chasing Material Things. Stop chasing SPONSORS!! Be A Girl You Want Your Daughter To Be! TO ALL THE LADIES. LIVE A LIFE. NOT A LIE. Via: The Pink Revolution. - Medical Students Snaps
#

🤱பெண்கள் பாதுகாப்பு தினம்

🤱பெண்கள் பாதுகாப்பு தினம் - Be sure about him before you give in . The Pink Revolution - ShareChat
116 காட்சிகள்
3 நாள் முன்
#

🤱பெண்கள் பாதுகாப்பு தினம்

203 காட்சிகள்
26 நாள் முன்
#

🤱பெண்கள் பாதுகாப்பு தினம்

256 காட்சிகள்
26 நாள் முன்
#

🤱பெண்கள் பாதுகாப்பு தினம்

227 காட்சிகள்
26 நாள் முன்
#

🤱பெண்கள் பாதுகாப்பு தினம்

313 காட்சிகள்
26 நாள் முன்
#

🤱பெண்கள் பாதுகாப்பு தினம்

546 காட்சிகள்
26 நாள் முன்
மத்த ஆப்-ல் ஷேர் செய்ய
Facebook
WhatsApp
காப்பி லிங்க்
அழிக்க
Embed
நான் இந்த போஸ்ட்டை புகார் செய்கிறேன் ஏன் என்றால் இந்த போஸ்ட் ...
Embed Post