👏 વિકાસશીલ ગુજરાત

👏 વિકાસશીલ ગુજરાત

114
150 પોસ્ટ
28.6K એ જોયું
👏 વિકાસશીલ ગુજરાત
#👏 વિકાસશીલ ગુજરાત #👷‍♂️ ગુજરાતમાં હેલ્મેટ ફરજીયાત નહીં
#📰 4 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર #👷‍♂️ ગુજરાતમાં હેલ્મેટ ફરજીયાત નહીં #👏 વિકાસશીલ ગુજરાત #📅 તાજા સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર ગુજરાત રાજ્ય સરકાર માં ટ્રાફિક ના નિયમો માં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે શહેરી વિસ્તારોમાં અને મહાનગરપાલિકા માં હેલ્મેટ પહેરવા પડશે અને નગર પાલિકા હદ વિસ્તાર હેલ્મેટ પહેરવું ફરજિયાત નહીં નેશનલ હાઇવે રોડ અને એપ્રેચ રોડ પર ફરજિયાત કરવામાં આવ્યા છે...
#📰 4 ડિસેમ્બરનાં સમાચાર #👷‍♂️ ગુજરાતમાં હેલ્મેટ ફરજીયાત નહીં #👏 વિકાસશીલ ગુજરાત #🌷 ભાજપ #📅 તાજા સમાચાર
00:10 / 1021.8 KB
#👏 વિકાસશીલ ગુજરાત
00:29 / 1.2 MB
#👏 વિકાસશીલ ગુજરાત - રાજકોટ નવનિર્માણ અધીન.... કૃષિ વપરાશની વીજળી માટે પણ મોટો નિર્ણય
00:10 / 1021.8 KB
#👏 વિકાસશીલ ગુજરાત
00:28 / 1.4 MB
#👏 વિકાસશીલ ગુજરાત
. #👏 વિકાસશીલ ગુજરાત
. #👏 વિકાસશીલ ગુજરાત
. #👏 વિકાસશીલ ગુજરાત