📰 15 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 15 માર્ચનાં સમાચાર
@ShareChat Gujarati #📰 15 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 15 માર્ચનાં સમાચાર
03:15 / 12.2 MB
ન્યૂઝ 📰 #📰 15 માર્ચનાં સમાચાર
01:26 / 4.9 MB
News 📰 #📰 15 માર્ચનાં સમાચાર
https://supathik.com ફોન પર સમાચાર વાંચવા ઇન્સ્ટોલ કરો supathik એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન વધુ માહિતી માટે 👆👆👆 #📰 15 માર્ચનાં સમાચાર
આજરોજ સલાબતપૂરા પોલીસ સ્ટેશનમા થી એક બા મળી આવેલ હતા જેમની ઉંમર ૮૫વર્ષ એમનું માનસિક સંતુલન સારૂ ના હોય એમના ઘરે બમરોલી રોડ થી કોઈ ને કહ્યા વગર મળસ્કે સવારે ઘરેથી નીકળી ગયેલ હોય અને સલાબતપૂરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી મળી આવેલ હોય જેથી એમના વાલી વારસ ને શોધવા CID FFWC ના સભ્ય ઇબ્રાહીમભાઈ ને કેહતા એમની ટીમ એ શોધી કાઢી સદર બા નો કબજો સહી સલામત એમના છોકરા ને સોંપ્યો હતો સદર બાબતે સ્ટેશન ડાયરીમા નોંધ કરવામા આવી હતી #📰 15 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 15 માર્ચનાં સમાચાર
#📰 15 માર્ચનાં સમાચાર