🕌 ઈદ-એ-મિલાદ
દરેક મુસ્લિમ ભાઈ-બહેનો ને પુરા શેરચેટ પરિવાર તરફથી ઈદ-એ-મિલાદ ની હાર્દિક શુભકામનાઓ #🕌 ઈદ-એ-મિલાદ
जन्नत बनेगा घर तेरा खुद आज़मा के देख़.. मिलाद मेरे आक़ा का घर में मना के देख़... गुज़रेगी तेरे घर से भी बच बच के आंधियाँ... तू अपने घर पे परचम-ए-आक़ा लगा के देख़... #🕌 ઈદ-એ-મિલાદ
03:10 / 5.8 MB
#🕌 ઈદ-એ-મિલાદ
00:30 / 3 MB
Eid_E_Milad_un_nabi #🕌 ઈદ-એ-મિલાદ
diku #🕌 ઈદ-એ-મિલાદ
#🕌 ઈદ-એ-મિલાદ
Dua ☺ #🕌 ઈદ-એ-મિલાદ
#🕌 ઈદ-એ-મિલાદ