🙏 વિશ્વ નમસ્કાર દિવસ
આજે વિશ્વ હેલ્લો દિવસ પર આપણે આપણી સંસ્કૃતિને માન આપીને હેલ્લો નહીં પણ નમસ્કાર બોલીએ અને શેરચેટ કેમેરાથી વિડિઓ બનાવી "#🙏 વિશ્વ નમસ્કાર દિવસ" ટેગમાં પોસ્ટ કરો #🙏 વિશ્વ નમસ્કાર દિવસ
00:30 / 1.3 MB
ચાલો આ "Hello" દિવસને મનાવીયે આપણા દેશી અંદાજ માં। .. #🤝 વિશ્વ હેલ્લો દિવસ
I say...hello #🤝 વિશ્વ હેલ્લો દિવસ
#🤝 વિશ્વ હેલ્લો દિવસ
આવી જ અવનવી પોસ્ટ જોવા માટે ફોલો કરો 👆 📞☎ એ હેલો.....📱📞 #🤝 વિશ્વ હેલ્લો દિવસ
#🤝 વિશ્વ હેલ્લો દિવસ
#🤝 વિશ્વ હેલ્લો દિવસ
Today Is World Hello Day's https://b.sharechat.com/PNkBAejr0R?referrer=otherShare #🤝 વિશ્વ હેલ્લો દિવસ
#🤝 વિશ્વ હેલ્લો દિવસ
#🤝 વિશ્વ હેલ્લો દિવસ
RAJBAI TECHNICAL CHANNEL SUBSCRIBE કરો #🤝 વિશ્વ હેલ્લો દિવસ
21 November 👋 world hello day 👋 #🤝 વિશ્વ હેલ્લો દિવસ