🤗 2019 ની યાદો
#

🤗 2019 ની યાદો

$ Sejal $
#🤗 2019 ની યાદો
मैंने भगवान से कहा- मेरे इस दोस्त को खुश रखना l 2020 …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 भगवान बोले- ठीक है, पर सिर्फ 4 दिन के लिए…… वो चार दिन तू बता…… …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 मैंने कहा ठीक है…… 1) Summer Day 2) Winter Day 3) Rainy Day 4) Spring Day …😋 …😋 …😋 …😋 ...😋 भगवान confused हो गए और बोले- नहीं सिर्फ 3 दिन…… …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 मैंने कहा ठीक है…… 1) Yesterday 2) Today 3) Tomorrow …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 भगवान फिर confused होकर बोले- सिर्फ दो दिन…… …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 मैंने कहा ठीक है…… 1) Current Day और 2) Next Day …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 भगवान् फिर confused होकर बोले- नहीं सिर्फ 1 दिन…… …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 मैंने कहा 1) Everyday ...😋 ...😋 ...😋 …😋 …😋 भगवान हंसने लगे और बोले- अच्छा बाबा मेरा पीछा छोड़ो तुम्हारा दोस्त सदा खुश रहेगा l …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 Miss you Dear…… ये मैसेज अपनी लाईफ के Sweet Friend /sis /bro को send करिए…… मुझे भी करिए अगर मैं हूं तो ? …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 अगर आपको 6 लोगों के मैसेज वापस आये तो…… You are so Lucky… And Happy New year in advance.....
સંપૂર્ણ જુઓ
108 એ જોયું
2 દિવસ પહેલા
#

🤗 2019 ની યાદો

$ Sejal $
#🤗 2019 ની યાદો
मैंने भगवान से कहा- मेरे इस दोस्त को खुश रखना l 2020 …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 भगवान बोले- ठीक है, पर सिर्फ 4 दिन के लिए…… वो चार दिन तू बता…… …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 मैंने कहा ठीक है…… 1) Summer Day 2) Winter Day 3) Rainy Day 4) Spring Day …😋 …😋 …😋 …😋 ...😋 भगवान confused हो गए और बोले- नहीं सिर्फ 3 दिन…… …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 मैंने कहा ठीक है…… 1) Yesterday 2) Today 3) Tomorrow …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 भगवान फिर confused होकर बोले- सिर्फ दो दिन…… …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 मैंने कहा ठीक है…… 1) Current Day और 2) Next Day …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 भगवान् फिर confused होकर बोले- नहीं सिर्फ 1 दिन…… …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 मैंने कहा 1) Everyday ...😋 ...😋 ...😋 …😋 …😋 भगवान हंसने लगे और बोले- अच्छा बाबा मेरा पीछा छोड़ो तुम्हारा दोस्त सदा खुश रहेगा l …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 Miss you Dear…… ये मैसेज अपनी लाईफ के Sweet Friend /sis /bro को send करिए…… मुझे भी करिए अगर मैं हूं तो ? …😋 …😋 …😋 …😋 …😋 अगर आपको 6 लोगों के मैसेज वापस आये तो…… You are so Lucky… And Happy New year in advance.....
સંપૂર્ણ જુઓ
161 એ જોયું
2 દિવસ પહેલા
અન્ય એપ પર શેર કરો
Facebook
WhatsApp
લિંક કોપી કરો
કાઢી નાખો
Embed
હું આ પોસ્ટની ફરિયાદ કરવા માંગુ છુ, કારણકે આ પોસ્ટ...
Embed Post