⚽મેસી ફેન્સ

⚽મેસી ફેન્સ

7
122 પોસ્ટ
720.1K એ જોયું
⚽મેસી ફેન્સ
*ઉલૂકાસન* પેટ ની ચરબી દુર કરે પગના સ્નાયુ મજબૂત કરે છે અને પેટ ની સમસ્યા ગેસ અને કબજિયાત દુર કરે.. #જીવનનો ઉચ્ચાર:યોગ #🐧 ધ સી લાઈન એક્ટ #⚽મેસી ફેન્સ #🏃 આરોગ્ય ટિપ્સ #🤸‍♀️ યોગ
વૃક્ષાસનનો અર્થ થાય છે વૃક્ષની જેવી આકૃતિવાળું આસન. એટલે કે આ આસન કરો ત્યારે શરીરને વૃક્ષની જેમ આકાર આપવાનો હોય છે. વૃક્ષાસન દરમિયાન શરીરને સ્થિર અને સીધંુ રાખવાનું હોય છે. વૃક્ષાસન શરીર માટે ફાયદાકારક છે. કારણ કે આ આસનથી મગજ શાંત રહે છે તેમજ શરીરને પણ ઘણા ફાયદા થાય છે. #જીવનનો ઉચ્ચાર:યોગ #⚽મેસી ફેન્સ #🐧 ધ સી લાઈન એક્ટ #🤸‍♀️ યોગ #🏃 આરોગ્ય ટિપ્સ
#👌 અમુલ્ય વિચારોનો ખજાનો #🐧 ધ સી લાઈન એક્ટ #જીવનનો ઉચ્ચાર:યોગ #⚽મેસી ફેન્સ #✍️ જીવન કોટ્સ
#💐 શુભ શુક્રવાર #જીવનનો ઉચ્ચાર:યોગ #⚽મેસી ફેન્સ #🐧 ધ સી લાઈન એક્ટ #👌 અમુલ્ય વિચારોનો ખજાનો
#🏏 HBD: સચિન તેંડુલકર #⚽મેસી ફેન્સ #🐧 ધ સી લાઈન એક્ટ #જીવનનો ઉચ્ચાર:યોગ #💐 શુભ શુક્રવાર
#જીવનનો ઉચ્ચાર:યોગ #⚽મેસી ફેન્સ #💐 શુભ ગુરૂવાર #🐧 ધ સી લાઈન એક્ટ #🤸‍♀️ યોગ
#yogaguide #yogahappiness #yogahatha #standingforwardfold #yogagoal #yogavinyasa #yogaartist #yogaeducation #artyoga #yogaactive #yogaadict #yogaaddiction #yogamoves #yogashow #yogaexperience #yogaflows #yogateacherslife #yogainstructors #yogastretches #yogafreak #yogamatters #yogatutorials #yogiclifestyle #yogaprogressjourney #gymboy #yogainspiredfitness #જીવનનો ઉચ્ચાર:યોગ #🐧 ધ સી લાઈન એક્ટ #⚽મેસી ફેન્સ #yogaworldwide #yogaboys #fitspo #yogapantsfordays #💐 શુભ ગુરૂવાર #"હરતું ફરતું સુંદર વાક્ય"
આપ મને ફોલો કરો મિત્રો મને ખુશી છે કે મારા 14 વર્ષથી પણ વધારે અનુભવ પરથી તમને જાણવા મળશે કે કેવી રીતે યોગ આપણા જીવનનો ઉચ્ચાર બનશે. #જીવનનો ઉચ્ચાર:યોગ #🐧 ધ સી લાઈન એક્ટ #⚽મેસી ફેન્સ #💐 શુભ ગુરૂવાર #🤸‍♀️ યોગ
મિત્રો મને ખુશી છે કે મારા 14 વર્ષથી પણ વધારે અનુભવ પરથી તમને જાણવા મળશે કે કેવી રીતે યોગ આપણા જીવનનો ઉચ્ચાર બનશે.follow Me #"હરતું ફરતું સુંદર વાક્ય" #⚽મેસી ફેન્સ #જીવનનો ઉચ્ચાર:યોગ #🌙 શુભ રાત્રી #🐧 ધ સી લાઈન એક્ટ
#જીવનનો ઉચ્ચાર:યોગ #🌙 શુભ રાત્રી #"હરતું ફરતું સુંદર વાક્ય" #⚽મેસી ફેન્સ #🐧 ધ સી લાઈન એક્ટ