🎥 જનતા કર્ફ્યૂ વિડિઓ
00:23 / 1011 KB
#🎥 જનતા કર્ફ્યૂ વિડિઓ
00:29 / 732.7 KB
#🎥 જનતા કર્ફ્યૂ વિડિઓ #सावचेती
00:30 / 1.1 MB
#🎥 જનતા કર્ફ્યૂ વિડિઓ
00:12 / 660.6 KB
#🎥 જનતા કર્ફ્યૂ વિડિઓ #🙋‍♂️ જનતા કર્ફ્યૂ
00:12 / 1.7 MB
#🎥 જનતા કર્ફ્યૂ વિડિઓ #🙋‍♂️ જનતા કર્ફ્યૂ
00:09 / 287.3 KB
#🎥 જનતા કર્ફ્યૂ વિડિઓ #🙋‍♂️ જનતા કર્ફ્યૂ
00:26 / 814.8 KB
ઘરેથી બહાર નીકળવાનું પરીણામ #🎥 જનતા કર્ફ્યૂ વિડિઓ
00:17 / 2.5 MB
#🎥 જનતા કર્ફ્યૂ વિડિઓ
00:09 / 1.2 MB
#🎥 જનતા કર્ફ્યૂ વિડિઓ #😷 કોરોના વાઇરસ Update #😷 મારુ જનતા કરફ્યુને સમર્થન #😷 કોરોના વાયરસનો પ્રકોપ #😱 કોરોના વાયરસ નો હાહાકાર મારુ ઘર અને મારી શેરી નોઆજ 5 વાગ્યા નું દ્રશ્ય📢🔉🔔📯
00:17 / 741.4 KB
કોરોના વાઇરસના ફેલાવા સામે જંગ લડી રહેલા લોકોને બિરદાવવા થાળી વગાડીને સલામી આપવાની ક્વાયતમાં PM મોદીનાં માતુશ્રી હીરાબા પણ જોડાયાં હતાં. #CoronaVirus #Covid19 #jantacurfew #🎥 જનતા કર્ફ્યૂ વિડિઓ #🙋‍♂️ 22 માર્ચ : જનતા કર્ફ્યૂ #😷 મારુ જનતા કરફ્યુને સમર્થન