📰 19 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
I gyan guru ramesh parmar plz my channel subscribe plz plz Yutub channel #📰 19 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
#📰 19 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
पुलवामा हमले से जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो, बी जे पी के नेता अपनी हंसी को शहीदों की शवयात्रा में भी रोक नहीं पा रहे हैं। आपको शक हो तो अखबार की इस कटिंग को जरूर पढ़ें। #📰 19 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
#📰 19 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
#📰 19 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
संघी गुंडों से डरने नहीं उन्हें आईना दिखाने की जरूरत है! जब सरकार को सूचना मिल चुकी थी कि हमला हो सकता है तो आपने सिपाहियों को हवाई जहाज़ से क्यों नहीं भेजा? कश्मीर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर चेकिंग पोस्ट हैं| एक गाड़ी साढ़े तीन सौ किलो बारूद के साथ वहाँ आराम से कैसे आ गई ? सिपाहियों के मरते ही भाजपा एकदम जोश में भर कर चुनाव के मोड में कैसे आ गई? सारे भाजपाई सड़कों पर निकल कर खुद को देशभक्त और अपनी पार्टी के अलावा सभी पार्टियों को देशद्रोही घोषित करने में क्यों लग गए ? ऐसा लग रहा है जैसे भाजपा की तो लाटरी लग गई हो ? #📰 19 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
દરરોજ નાં સમાચાર મેળવવા માટે " Gujju Social (ગુજ્જુ સોશ્યલ) " ને ફોલો કરી દેજો. #📰 19 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
follow karo please #📰 19 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
follow karo please #📰 19 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર
#📰 19 ફેબ્રુઆરીનાં સમાચાર