📃 29 એપ્રિલનાં સમાચાર

📃 29 એપ્રિલનાં સમાચાર

847
498 પોસ્ટ
3.5M એ જોયું
📃 29 એપ્રિલનાં સમાચાર
Now that a stolen phone can be found easily, the government is bringing this great feature
Now that a stolen phone can be found easily, the government is bringing this great feature If your phone was ever stolen, it will be ea...
#🗞️ ગુજરાતના સમાચાર *📱શુ તમારો મોબાઈલ ખોવાઈ ગયો કે ચોરાઈ ગયો* *📱હવે સરળતાથી મળી જશે ચોરી થયેલો ફોન* *📱સરકારે તૈયાર કર્યો આ પ્લાન* *📱👇🏿દરેક મોબાઈલ વાપરતા વ્યક્તિ માટે ઉપયોગી, મોબાઇલ ગમે ત્યારે ચોરી થઈ શકે છે👇🏿* https://www.gujaratbooks.com/2019/10/now-that-stolen-phone-can-be-found.html #📙 ગીતા નો સાર #📃 29 એપ્રિલનાં સમાચાર #📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર
#😊 વિશ્વ ઈચ્છા દિવસ #📃 29 એપ્રિલનાં સમાચાર #💐 શુભ બુધવાર #ગુજરાતી જલસો #🎴 સ્ટેટ્સ ફોટો
Now the poor will quickly get free plots
Now the poor will quickly get free plots Gandhinagar Due to the improvement of the scheme by removing the inconsistency of the scheme of ...
#📅 તાજા સમાચાર 💢 મફત પ્લોટ યોજના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જેમને મકાન બનાવવા જમીન કે ઘર વિહોણા છે તેમને સરકાર 100 ચોરસ વાર જમીન આપશે મકાન બાંધકામ માટે કેવી રીતે લાભ મળશે ? કોને લાભ મળશે જેવી સરકારી નિયમો સાથેની જાણકારી માટે👇🏿👇🏿 https://www.gujaratbooks.com/2020/03/now-poor-will-quickly-get-free-plots.html #📃 29 એપ્રિલનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર
00:14 / 463 KB
#🕺 આંતરરાષ્ટ્રીય ડાન્સ દિવસ #😊 વિશ્વ ઈચ્છા દિવસ #📃 29 એપ્રિલનાં સમાચાર #💐 શુભ બુધવાર #ગુજરાતી જલસો
00:10 / 318.7 KB
#📱 વ્હોટ્સએપ સ્ટેટ્સ #📹 વીડિઓ સ્ટેટ્સ #💑💗રોમાન્ટિક વિડિયો💗💑 #📱 ફુલ સ્ક્રિન વીડિયો સ્ટેટસ #📃 29 એપ્રિલનાં સમાચાર
Now that a stolen phone can be found easily, the government is bringing this great feature
Now that a stolen phone can be found easily, the government is bringing this great feature If your phone was ever stolen, it will be ea...
#📅 તાજા સમાચાર *📱શુ તમારો મોબાઈલ ખોવાઈ ગયો કે ચોરાઈ ગયો* *📱હવે સરળતાથી મળી જશે ચોરી થયેલો ફોન* *📱સરકારે તૈયાર કર્યો આ પ્લાન* *📱👇🏿દરેક મોબાઈલ વાપરતા વ્યક્તિ માટે ઉપયોગી, મોબાઇલ ગમે ત્યારે ચોરી થઈ શકે છે👇🏿* https://www.gujaratbooks.com/2019/10/now-that-stolen-phone-can-be-found.html #🌙 શુભ રાત્રી #😇 સુવિચાર #📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર #📃 29 એપ્રિલનાં સમાચાર
std 10 result date 2020 , std 10 result date 2020 gujarat , std 12 result date 2020 #નોકરી,રિઝલ્ટ,પરીક્ષા #ધોરણ 10 રિજલ્ટ #📃 29 એપ્રિલનાં સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર https://youtu.be/YrBdM9LhbYU
#📃 29 એપ્રિલનાં સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર
લિંક 👉 https://bit.ly/2y9OSM1 #📋 સરકારી યોજના #📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર #🗞️ ગુજરાતના સમાચાર #📅 તાજા સમાચાર #📃 29 એપ્રિલનાં સમાચાર
https://youtu.be/UDKv9MRNVpw કેટલા વાગે એસ્ટરોઇડ ટકરાશે🌏💥 લેટેસ્ટ વિડીયો📲 https://youtu.be/UDKv9MRNVpw #📃 29 એપ્રિલનાં સમાચાર #એસ્ટરોઇડ નો ખતરો ☄️🌍 #📃 28 એપ્રિલનાં સમાચાર #😷 કોરોના વાઇરસ Update #🏠 ઘરમાં રહો સુરક્ષિત રહો